referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Technické vyúkové prostriedky
Dátum pridania: 16.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: merymery
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 490
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Technické vyúkové prostriedky

Význam TVP (technických výukových prostriedkov)

TVP: technické výukové prostriedky
• Didaktická technika a ňou realizované učebné prostriedky
• MDP: materiálne didaktické prostriedky

Didaktická technika / DT
- súbor techn. prístrojov alebo zariadení, ktoré umožňujú učiteľovi uviesť učebné pomôcky do pedagogickej praxe. Využívanie moderných techn. pomôcok a prostriedkov musí byť spojené s COP/cieľ, obsah, prostriedky), metódy a organizačné formy vyučovania. DT sa uplatňuje ako akt. prvok, jej zavedenie mení vnútornú organizáciu a štruktúru vyučovacieho procesu.

DT je súbor vizuálnych, auditívnych , audiovizuálnych a iných prístrojov a techn. systémov využívaných k vyučovacím účelom. Sem patria, tabuľa, diaprojektory, počítače, meotary ap., počítačové výučbové programy ap., mikroprocesor, mikropočítač
Didaktickými prostriedkami učiteľ pôsobí na žiakov, stimuluje ich k učeniu, navodzuje zmyslový a rozumový kontakt s učivom, motivuje, uskutočňuje výukovú komunikáciu, organizuje poznávací proces, reguluje a kontroluje činnosť žiaka tak, aby v stanovenom čase dosiahol vytýčené ciele.

Pri tom môže významnou mierou ovplyvniť žiakovu pozornosť TVP, ktorých význam :
- je v modernizácii výchovy a vzdelávania, zefektívnení vyučovacieho procesu

• TVP slúžia k motivácii, aktivácii, stimulácii a udržaní záujmu a pozornosti, k potlačeniu rušivých podnetov (obsah učiva, zaujímavosť, novosť, atraktívnosť, uspokojenie z práce; použitím motivačných filmov, zvukových záznamov sa vyučujúci snaží vzbudiť záujem, pozornosť, presvedčiť o dôležitosti práce, ktorá bude nasledovať)

• Hlavne audiovizuálne TVP môžu v vzbudiť záujem študentov, žiakov, môžu tiež poskytovať spätnoväzobné informácie : napr. nahrávky prejavu žiaka magnetofónom

• Motivačné pôsobenie je nutné doplňovať o gestá, zvýšenie alebo stíšenie hlasu, zvukový alebo svetelný akcent...

• TVP sa stávajú zdrojom jasných predstáv, poskytujú podklady pre zovšeobecnenie, abstrakciu

• Úlohou učiteľa je žiaka pri vnímaní TVP viesť a usmerňovať jeho vnímanie na hlavné a podstatné, navodzovať adekvátne myšlienkové operácie

• Opakovanie učiva a jeho systematizáciu možno vyučiť pri použití trenažérov, jazykových laboratórií a počítačových programov

MDP napomáhajú pri kvalitatívnom i kvantitatívnom rozvoji poznania žiaka pri vytváraní podmienok pre optimálny priebeh individuálneho poznávacieho procesu s ohľadom na psychický vývoj, skúsenosti, schopnosti a individuálne zvláštnosti žiaka. MDP učivo prezentujú, konkretizujú a znázorňujú, čím plnia funkciu pri rozvoji predstáv a vytváraní pojmov. Prostredníctvom MDP sa rozvíja žiakova aktivita, samostatnosť, tvorivosť, prispieva sa k vytváraniu postojov, návykov schopností a celkovému formovaniu
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.