referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Simona, Šimon
Piatok, 30. októbra 2020
Štátne sociálne dávky k 1.1.2009
Dátum pridania: 26.01.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 875
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 
Právna norma : zákon č. 235/1998 Z. z.
Oprávnená osoba : a, rodič detí,
alebo
b, osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku : a, aspoň tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov
b., starostlivosť oprávnenej osoby o deti
c, trvalý pobyt oprávnenej osoby a detí na území SR

Nárok nevzniká ak :
1, sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne a dôvodom je výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Výška dávky : výška príspevku rodičom na jedno dieťa podľa veku detí
Do 6 rokov 2 470,- Sk 81,99 €
Od 6 do 15 rokov 3 050,- Sk 101,25 €
Vo veku 15 rokov 3 240,- Sk 107,55 €
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby
Typ dávky : štátna sociálna dávka jednorazová v každom kalendárnom roku
Prvýkrát sa nárok uplatňuje po dovŕšení jedného roku veku detí

8, príspevok na pohreb :
Právny predpis : zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb
Oprávnená osoba : plnoletá fyzická osoba
Podmienky nároku : a, zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou
b, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c, trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR
Výška príspevku : 2 400,- Sk 79,67 €
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu zomretého
Typ dávky : štátna sociálna dávka jednorazová

9, rodičovský príspevok :
Právny predpis : zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku
Oprávnená osoba : a, rodič dieťaťa
alebo
b, osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
Podmienky nároku : a, riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa
- Do troch rokov veku dieťaťa
- Do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
- Do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti
b., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) dieťaťa na území SR

výška príspevku : 4 780,- Sk 158,67 €
- Vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským, ak výška materského v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku.
Neposkytuje sa : ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské
( alebo obdobnú dávku v cudzine )
– ak sa riadna starostlivosť o dieťa zabezpečuje v školskom zariadení, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení a ktorému boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, alebo z výnosu dane z príjmov.
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ( u cudzincov ) oprávnenej osoby.
Typ dávky : štátna sociálna dávka opakovaná
Poznámka : Ak nárok na rodičovský príspevok vznikol pred 1.1.2009 podmienka nevykonávania zárobkovej činnosti rodičom neplatí, posudzuje sa podľa zákona platného do 31.12.2008
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Prehľad sociálnych dávok od 1.1.2009
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.