referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Štátne sociálne dávky k 1.1.2009
Dátum pridania: 26.01.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 875
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 
Téma : Štátne sociálne dávky od 1.1.2009

Právny predpis : Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

1, Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Oprávnená osoba : Plnoleté dieťa
Podmienky nároku : NS zverenie dieťaťa inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu,
-trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
Výška príspevku : na jedno dieťa 25 100,- Sk 833,17 €
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Typ dávky : sociálna dávka jednorazová

2, Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Právny predpis : Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Oprávnená osoba : nezaopatrené dieťa zverené do NS
-inej fyzickej osoby než rodiča
-do pestúnskej starostlivosti
-do poručníctva, to neplatí, ak rodičia dieťaťa nie sú plnoletí
-dočasné zverenie
-nariadením predbežného opatrenia súdu, ak bol súdu podaný návrh na začatie konania do náhradnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodičia alebo do pestúnskej starostlivosti
Podmienky nároku : nezaopatrenosť dieťaťa maloletého a plnoletého, ktoré po dosiahnutí plnoletosti naďalej žije v domácnosti s NR a ktoré nemá príjem alebo má príjem nižší ako suma opakovaného príspevku
- Príjem zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmu sa sleduje len u plnoletého nezaopatreného dieťaťa.
Výška príspevku na každé dieťa mesačne : 3 760,- Sk 124,81 €
-ak má dieťa príjem :

Vo výške rozdielu medzi sumou opakovaného príspevku dieťaťa a príjmom dieťaťa
Poskytuje sa preddavkovo, ako sa začalo konanie o výživnom
( nie poukazovanom úradu ) o sirotskom dôchodku, pozostalostnej rente, o sirotskom výsluhovom dôchodku alebo o obdobnej dávke v cudzine.
Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Typ dávky : sociálna dávka opakovaná
Poznámka : Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

3, Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Právny predpis : Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Oprávnená osoba : NR, ktorému bolo zverené dieťa do NS
Podmienky nároku : - NR zverené dieťa :
-do pestúnskej starostlivosti
-do poručníctva
-dočasne zverené právoplatným rozhodnutím súdu, alebo príslušného oránu
-osobná starostlivosť NR aspoň o jedno zverené dieťa
-trvalý pobyt NR na území SR
-NS nie je vykonávaná NR v zariadení pestúnskej starostlivosti
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Prehľad sociálnych dávok od 1.1.2009
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.