referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Sociálna patológia
Dátum pridania: 16.02.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 693
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Téma : Sociálna patológia

Sociálna patológia je sociologická disciplína, ktorá sa zaoberá negatívnymi a škodlivými javmi v spoločnosti, t.j. jej predmetom je skúmať patologické javy v spoločnosti.

Na vyjadrenie týchto javov sa používa terminológia :

Deviácia ( záškoláctvo )
Patologické správanie ( ublíženie na zdraví, trestná činnosť )

Deviácia je menej závažný negatívny spoločenský jav ako patológia

Patologické javy sú :

1, patológia rodiny ( rodinné prostredie )
2, kriminalita alebo zločinnosť
3, drogová závislosť
4, závislosť na hrách ( hráčstvo, gambling )
5, násilie v rodine
6, násilie v škole
7, prostitúcia, alebo predaj tela
8, samovražednosť

Sociálna patológia :
súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiaducich spoločenských javov je najčastejšie sociálna patológia

–Francúz E. Durkheim považoval sociálnu patológiu za vedu o chorobách a nepriaznivých skutočnostiach , činoch a správaní, ktoré sa odchyľujú od stanovených noriem, ale súčasne sú organickou súčasťou, komponentom života sociálnych celkove.
-termín sociálna patológia ako predmet pozornosti sociológie používal významný český sociológ medzivojnového obdobia

I. A. Bláha, ktorý zdôrazňoval poruchy sociálnych procesov a sociálnych zariadení. Vo funkcii determinantov individuálnych i hromadných porúch.

Na prelome 20 st. boli považované za sociálno-patologické také javy, ako samovražednosť, alkoholizmus, homosexualita, prostitúcia, rozvodovosť, nezamestnanosť a vojna.
Neskôr sa k nim pridali narkománia, drogové závislosti, násilie a agresivita, ktoré dnes predstavujú jedno z najväčších nebezpečenstiev. Najefektívnejším spôsobom boja proti týmto sociálno- patologickým javom je prevencia.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Ondrejkovič Peter et. al. Sociálna patológia , Bratislava 2001, vyd. VEDA SAV ISBN 80-224-0685 s.310
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.