referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Sociálna patológia
Dátum pridania: 16.02.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 693
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Otázky sociálnej patológie sú predmetom pozornosti viacerých vedných disciplín ( sociálna psychológia, sociálna práca, sociálna pedagogika, sociológia, kriminológia a právne vedy )

Poznáme rôzne prístupy k vysvetľovaniu sociálno-patologických javov.

-prístupy

A, biologický ( napr. dedičnosť )
B, psychoanalytické
C, sociologické ( teória socializácie )

LAMNEK uvádza, že pojem sociálna patológia sa často používa vo význame patologizácie sociálnych javov, v rozpore z ich charakterom, analogicky ako v prípade niektorých prejavov deviantného správania. O patologizácii hovoríme, keď istému deviantnému správaniu alebo niektorým znakom takéhoto správania budeme pripisovať charakter chorobnej poruchy. Sprievodným negatívnym javom patologizácie odňatie kompetencie sociálnej pedagogike a sociálnej práci, príp. i sociológie, v prospech medicíny najčastejšie psychiatrie alebo patopsychológie.

-S termínom sociálna patológia v osobitnom význame sa stretávame od čias Ericha Fromma ( Frankfurská škola ). Podľa tejto teórie sociálna patológia prestavuje problém nielen duševného jednotlivca uprostred spoločnosti, ktorej sa nevie prispôsobiť, ale aj patologický stav celej spoločnosti.

-Talcot Parsons interpretuje sociálnu patológiu: ( je zdrojom je moderna a modernizácia ) ako nerovnovážne stavy s dočasným charakterom, ktoré sú vlastne banálnymi momentami regulačnej poruchy subsystémov a v podstate sú schopné samé obnovovať svoj rovnovážny stav bez sociálnej patológie.

-Dnes všeobecne chápeme pod sociálnou patológiou ako vednou disciplínou odvetvovú sociologickú disciplínu, ktorá skúma negatívne javy vyskytujúce sa v spoločnosti a v prevažnej miere je predmetom sociálnej práce.

-Podľa Dobrotku osobitosťou pojmu sociálna patológia je paradox, že obsahuje nepatologické prejavy a formy spoločensky nežiaduceho správania, ktoré sa patologizáciou a medecinalizáciou a tým i preventívnej viktimológie-ochrany potenciálnych obetí.
-V súvislosti s problematikou sociálnej patológie pokladáme nevyhnuté zmieniť sa ešte o istej analógii s pojmom sociálny problém. Podľa Spectora a Kitsuseho je sociálna patológia iba druhým názvom pre sociálny problém, deviáciu a konflikt hodnôt.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Ondrejkovič Peter et. al. Sociálna patológia , Bratislava 2001, vyd. VEDA SAV ISBN 80-224-0685 s.310
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.