referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Postavenie postihnutého
Dátum pridania: 28.05.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aduska7791
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 231
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Postavenie postihnutého v rodine, škole a spoločnosti

Rodina postihnutého dieťaťa žije dlhodobo v náročnejších životných podmienkach v porovnaní s bežnými rodinami. Zvážte, aké zmeny, rozdiely pociťujete vo vašej rodine, čo je u vás najzávažnejšie, ako sa vyrovnávajú so záťažou.

Psychologická rovina

Najdôležitejšou úlohou rodiny je poskytnúť dieťaťu bezpečné, podporné prostredie, prijať jeho postihnutie so všetkými obmedzeniami a možnosťami, ktoré postihnutie so sebou prináša. Prekonať prvotné psychické reakcie a stavy a zaujať konštruktívny postoj k výchove dieťaťa. Je potrebné vyhnúť sa nadmernému ochraňovaniu dieťaťa alebo zanedbávaniu.

Ďalším problémom môže byť nadmerná závislosť matky a dieťaťa, čo môže brzdiť rozvoj dieťaťa. Narodením postihnutého dieťaťa rodina prehodnocuje svoje postoje k postihnutým všeobecne, často sa mení hodnotový rebríček rodičov. Čo bolo dôležité predtým, teraz má menšiu váhu. Obavy o budúcnosť dieťaťa, stresy z pomalého vývinu, z nedostatku informácií o postihnutých, obavy zo zranenia dieťaťa a pod.
Nutnosť vyrovnávať sa s namernou záťažou rodiny, rodiča, s negatívnymi reakciami okolia, ďalšej rodiny, zo strany lekárov, úradov.
Záleží na osobnosti rodiča, na jeho schopnostiach vyrovnávať sa so stresom, na jeho sebadôvere, povahe.

Sociálno - psychologické problémy v rodine

Preťažovanie jedného z rodičov (väčšinou matky), chýbanie opory v rodine, únik rodičov z problémov, obviňovanie sa kvôli postihnutiu dieťaťa, jeho výchove. Nedostatok pozornosti ostatným členom rodiny, súrodencom dieťaťa. Problém správneho postavenia dieťaťa v rodine napr. súrodenci musia vyhovieť, ustúpiť postihnutému dieťaťu, žiarlivosť detí.
Nedostatok možností na oddych, rekreáciu, príležitostí pohovoriť o svojich problémoch.

Ekonomická situácia rodiny

Problémy so zamestnaním matky, nemožnosť zamestnať sa, kým dieťa nie je zaškolené, resp. umiestnené vo vhodnom zariadení. Otcovia často pracujú mimo bydliska, aby zabezpečili finančne rodinu.
Problémy osamelých matiek, živiteliek rodiny
Časté návštevy lekárov, operácie, nákupy pomôcok, hračiek pre dieťa. Nutnosť dlhodobej starostlivosti o dieťa, aj v dospelosti.

Sociálna pozícia rodiny v spoločnosti

Častá nutnosť zmeny profesie u rodiča, prípadne zanechanie zamestnania, obmedzenie sebarealizácie rodičov alebo vnútorné konfliky rodiča, či sa dosť venuje dieťaťu. Prenechávanie starostlivosti na iných. Sociálna izolácia rodiny

Postihnuté dieťa potrebuje:
zvýšenú pomoc v rozvíjaní poznávania, vzdelávania, v priestorovej orientácii a samostatnom pohybe sebaobsluhe, v kontaktoch s inými deťmi. Pomáhajú mu špeciálne pomôcky špeciálne techniky pri osvojovaní si návykov.

Medzi najdôležitejšie potreby patrí :
zvýšená potreba podnecovania najmä v ranom veku, vytvorenie úzkeho vzťahu medzi matkou a dieťaťom s postupným uvolňovaním vzťahu a podporou samostatnosti, potreba rozvinúť čo najviac pamäť, myslenie, osvojenie si špeciálnych techník k tomu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.