referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Terminológia sociálneho pracovníka
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 925
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Téma: Terminológia sociálneho pracovníka

Sociálny pracovník – je odborník, ktorý sa na profesionálnej úrovni zaoberá pomocou a pomáhaním. Svojou činnosťou pomáha zlepšovať sociálnu funkčnosť svojich klientov, prispieva k rozvoju ich potenciálov a tak minimalizuje sociálne riziká. /2/ s. 79

Sociálny klient – je osoba, ktorá aktívne vyhľadáva odborníka s cieľom požiadať ho o odbornú, profesionálnu pomoc. V sociálnej práci termín klient, alebo sociálny klient označujeme jedinca, ktorý sa ocitol v preňho neriešiteľnej situácii a z toho dôvodu prichádza požiadať sociálneho pracovníka o niektorú z foriem pomoci. /2/ s. 66

Pomoc – klientovi charakterizujú ako rešpektujúcu, príjemnú a užitočnú aktivitu, ktorú realizujú v spolupráci so sociálnym pracovníkom /2/ s.28

Sociálna pomoc – aktívna spoluúčasť sociálneho pracovníka a klienta pri riešení problémových situácií v živote klienta. /2/ s. 36
- je určená občanom, ktorí sa dostali do situácie sociálnej odkázanosti a nemajú prostriedky, alebo schopnosti zabezpečiť sebe, alebo svojej rodine základné životné potreby. Zákon túto situáciu definuje ako stav hmotnej a sociálnej núdze.

Hmotná núdza – je stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum ustanovené zákonom. V tomto prípade ide o situáciu chudoby, do ktorej sa najčastejšie dostáva občan, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, nemá pracovný ani iný príjem napr. dôchodok.

Sociálna núdza – je stav, keď si občan nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť, alebo kontakt so sociálnym prostredím, najmä vzhľadom na vek, sociálnu neprispôsobilosť, alebo stratu zamestnania. / 1/ s. 98

Sociálne znevýhodnené prostredie ide o málo podnetné prostredie, v ktorom absentujú základné sociálne, emocionálne vzťahy, hmotné, kultúrne resp. fyziologické, seba realizačné potreby človeka. / 1/ s. 10

Sociálna starostlivosť súhrn postupov na dosiahnutie spokojnosti človeka. Je to interdisciplinárna starostlivosť o výchovu a vzdelávanie, o zdravotnú starostlivosť, bývanie, vytvorenie životných a pracovných podmienok i zabezpečenie duševného zdravia človeka /1/ s.11

Sociálny problém je situácia, ktorú ten, kto sa v nej ocitol, vníma ako obtiažnu, ťažko zvládnuteľnú, až neriešiteľnú.
– je chápaný ako spoločensky uznaná, alebo spoločnosťou vnímaná, záťažová situácia, ktorú konkrétna spoločnosť označuje za obtiažnu, nežiadúcu
– vyžaduje si korektívne vyrovnávacie opatrenie, ktoré by malo byť vykonané danou spoločnosťou. /2/ s. 99

Sociálna opora rozumieme pomoc, ktorú jednotlivcovi, skupine či komunite poskytnú iní aktéri.

– túto pomoc by sme vo všeobecnosti mohli charakterizovať ako aktívnu podporu a spoluúčasť pri riešení záťažovej situácie.
– pri sociálnej opore ide o dve doplňujúce sa aktivity, ktorých existencia je vzájomne previazaná, a to:

1, dávanie, alebo poskytovanie sociálnej opory,
2, prijímanie sociálnej opory.

– je menej používaný termín a vnímaná je predovšetkým ako morálna podpora okolia, alebo ako konkrétna forma nemateriálnej sociálnej pomoci.

Zdroje sociálnej opory / prirodzené – tvoria najbližší príbuzní / komunitné – inštitúcie, združenia, mimovládne organizácie /

Cieľ poskytnutia sociálnej opory je uľahčenie zvládnutia prežívania konkrétnej nepriaznivej situácie.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: BAKOŠOVÁ, Zlatica. et. al. : 2005. Sociálna pedagogika pre pedagogické a sociálne akadémie. 1 vydanie Bratislava : SPN Mladé letá, 2005. 168 s. ISBN 80-10-00485-, LEVICKÁ, Jana : 2005. Základy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2005. 170 s. ISBN 80-968952-8-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.