referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Piatok, 27. januára 2023
Fungovanie inštitúcie v oblasti sociálnej politiky
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 772
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Téma: Fungovanie inštitúcie v oblasti sociálnej politiky

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vznikli spojením dvoch pôvodne samostatných inštitúcií a to úradov práce a odborov sociálnych vecí. /1/ s. 250

Pracoviská praktickej prípravy študentov sociálnej pedagogiky

1. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Za 10 rokov realizácie praxe na pracovisku tohto typu, sme zistili, že štruktúra pracovísk je zameraná na niekoľko oblastí. Roku 2004 nastala zmena v štruktúre oddelení, a tak je obsah sociálnej problematiky zameraný na tieto oblasti:
–oddelenie štátnych sociálnych dávok / ktoré poskytuje finančnú podporu, ako sú prídavky na deti, dávky pestúnskej starostlivosti, jednorazové dávky /pri narodení dieťaťa, príspevok na bývanie / zaopatrovací príspevok
–oddelenie sociálnej kurately sa zaoberá výchovno-vzdelávacími problémami detí a mládeže, ako napr. záškoláctvo, sociálne problémové správanie sa detí napr. priestupky, výchovné problémy, trestná činnosť, drogová závislosť.

Sociálny kurátor vykonáva funkciu koordinátora vzťahov a činností v prostrediach, v ktorých dieťa žije. /rodina, škola, ulica /
Vykonáva návštevy v teréne, na súdnych procesoch, kde je obhajca práv dieťaťa a snaží sa o zmiernenie trestu dieťaťa.

–oddelenie sociálno–právnej ochrany sa zaoberá výchovno - problémovým správaním detí až po trestnú činnosť, stanovuje práva a povinnosti rodičov voči deťom, konanie o určenie otcovstva, dedičské konanie a náhradnou rodinou starostlivosťou.
Toto oddelenie sa opiera o zákon o rodine, § 45- zverenie dieťaťa do výchovy iného občana, a § 215- týranie zverenej osoby.
–oddelenie sociálnych služieb patrí tam pomoc pri zriaďovaní denných zariadení pre starostlivosť o starších občanov, pestúnskych zariadení, krízových stredísk /2/ s.72-74

Čo poskytuje prax na tomto pracovisku?

Cieľom praxe je:
1, informačná,
2, poznávacia,
3, konzultačná činnosť,
4, získavanie prehľadu o pracovisku,
5, zoznámenie sa s rôznorodosťou sociálnych problémov, poznanie klientov, sociálno-patologických problémov,
6, oboznámenie sa s dokumentáciou,
7,terénnou prácou,
8, kuratelskou činnosťou.

Študenti sa oboznamujú s činnosťou zariadenia, preverujú si svoje sociálne a komunikačné schopnosti, schopnosť vidieť náročnú životnú situáciu detí, mládeže a dospelých, riešiť zaťažujúce životné situácie. Overujú si osobnostné predpoklady na túto činnosť. Učia sa diagnostikovať, opisovať, charakterizovať sociálne problémy v teréne. Poznajú zákony o sociálnej pomoci, o právnom konaní, o rodine. Spoznávajú prípadové štúdie pri zachovaní anonymity osobných údajov. Zoznamujú sa s prípadmi rozvodov, výživného, zverenie dieťaťa do štátnej starostlivosti, poznávajú rodinné podmienky detí, život v nevyhovujúcich podmienkach, úpravu práv a povinností o maloleté deti, učia sa posudzovať spôsobilosť rodičovskej role otca a matky. /2/ s. 73-74
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: BAKOŠOVÁ, Zlatica In. Pedagogická revue roč. 57 č.1/2005 s.72-74, LEVICKÁ, Jana : 2006. Na ceste za klientom. Trnava : ProSocio, 2006. 334 s. ISBN 80-969454-0-8
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.