referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 338
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Uvedenie autora do referátu:
Autor odborného referátu zozbieral všeobecné a teoretické vedomosti, ale hlavne praktické a empirické poznatky metódou pozorovania a hospitácie od odborného pracovníka.

Téma: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozdelenie kompetencií v rámci oddelenia:

1, sociálnoprávna ochrana detí
2, sociálna kuratela / poruchy správania, záškoláctvo /
3, náhradná rodinná starostlivosť
4, sociálna kuratela pre dospelých

Oddelenie sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately spolupracuje s oddelením dávok v hmotnej núdzi / rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, náhradné výživné /. Druhé oddelenie s ktorým spolupracuje, je referát poradensko-psychologických služieb tiež pri Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.

Metódy práce:
1, Výchovné a sociálne poradenstvo,
2, Konzultačná činnosť,
3, Supervízia - dohľad- /poskytnutie spätnej väzby /
4, Metóda komunikácie / metóda dáva šancu vypovedať i pýtať sa /
5, Intervencia ( sociálna intervencia )

Oddelenie sociálno - právna ochrana detí má klientelu:
a, sociálne znevýhodnení občania
b, Rómovia
c, rodiny z málo podnetného prostredia / znevýhodnené sociálne prostredie /
d, bežné rodiny / rozvod /
e, osamelý rodič

Oblasť sociálnoprávnej ochrany sa zaoberá:

a, problematikou rodiny,
b, zanedbávanie starostlivosti,
c, práca s klientom poskytnutie poradenstva,
d, problémové a krízové situácie v rodine,
e, osamelý rodič, riešenie otázky výživného, zverenie dieťaťa do starostlivosti,
f, úprava styku s druhým rodičom,
g, zmeny umiestnenia,
h, opustené dieťa,
i, obidvaja rodičia sa o dieťa nestarajú,
j, návrhy na umiestnenie / zverenie do DD, krízové stredisko, /

-dohľad nad výchovou dieťaťa,
-vyhodnocovanie náhradnej starostlivosti, raz do týždňa šetrenie v domácnostiach.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: LEVICKÁ, Jana : 2005. Základy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2005. 170 s. ISBN 80-968952-8-1, Zákon č. 305/2005 O sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele.
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.