referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Nezamestnanosť ako sociálny jav
Dátum pridania: 12.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 517
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Sociálna pomoc nezamestnaným sa sústreďuje do dvoch oblastí:

1, Pomoc zameraná na získanie nového pracovného miesta ( podpora tvorby pracovných miest, samo zamestnávanie, posilňovanie pracovnej mobility, rekvalifikácia )
2, Pomoc pri riešení problémov v nezamestnanosti ( peňažné dávky v nezamestnanosti, kluby nezamestnaných )

- prirodzená miera nezamestnanosti ( vtedy keď počet nezamestnaných je nižší alebo sa rovná počtu voľných pracovných miest ) dobrovoľná nezamestnanosť
- Nedobrovoľná nezamestnanosť ( keď počet voľných pracovných síl je väčší než počet voľných pracovných miest )
– nezamestnanosť je sociálny jav, keď jednotlivec, alebo skupina ľudí prichádza o zdroj príjmu z pracovnej činnosti, nemá prácu, za ktorú dostáva mzdu a nemá za čo prežiť.

Typológia nezamestnanosti:

- Krátkodobá ( 1 deň -6 mesiacov )
- Strednodobá ( od pol roka do 1 roka ) – klasifikácia podľa medzinárodnej organizácie práce
- Dlhodobá ( nad 1 rok )

- najproblematickejšia je dlhodobá nezamestnanosť ( negatívny vplyv na odbornosť, znižovanie životnej úrovne až chudoba, )
Závažný celospoločenský problém. Najviac postihuje stredné vrstvy obyvateľstva. Strata zamestnania býva sprevádzaná dlhodobým stresom a šokovou reakciou

Dlhodobá nezamestnanosť spôsobuje:

- zmenu životného štýlu
- nezamestnaný stráca svoje zručnosti a návyky a postupne začína mať strach z novej práce, nového kolektívu, a z prispôsobovania sa novým podmienkam zamestnávateľa.

- nevýhody :
1, človek dlhodobo nezamestnaný stráca svoju odbornosť
2, dlhodobá nezamestnanosť spôsobuje, že človek si zvykne na záhaľčivý spôsob života.
3, nevyhnutnosť získania prostriedkov, aby nezamestnaný mal možnosť prežiť – podpora v nezamestnanosti od štátu
4, môže spôsobovať kriminálne praktiky, ako získať finančné prostriedky

V priebehu rokov môže byť nezamestnanosť:
A, cyklická ( všeobecný dopyt práce ) určité obdobie a interval
B, sezónna ( odvetvia činnosti poľnohospodárstvo, lesníctvo stavebníctvo, v jeseni napr. absolventi škôl. )
C, skrytá ( nezamestnaný nie je evidovaný na úrade práce )

Etapy nezamestnanosti podľa psychologického prežívania:
1, etapa prekvapenia ( o prácu neprídu všetci pracovníci, ale len niektorí podľa kritérií )
2, etapa hľadania vinníka ( kto ho o prácu pripravil )
3, etapa vypĺňania si voľného času ( podľa podmienok života vidiek, mesto, )
4, etapa intenzívneho hľadania práce ( táto etapa je najdôležitejšia )
5, etapa rezignácie ( minimálne prostriedky na živobytie )
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 2. Internet www.upsvrpe.sk.aktívna politika zamestnanosti informačný materiál o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce platnej od 01.05.2008, 1. Lubelcová, Bakošová et.al : 2005. Sociálna pedagogika pre pedagogické a sociálne akadémie 1 vydanie Bratislava : SPN Mladé letá, 2005. 168 s. ISBN 80-10-00485-5 čerpané zo strán 155-158
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.