referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Natália
Štvrtok, 6. októbra 2022
Vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť žiakov
Dátum pridania: 12.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 276
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť žiakov

„Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia – podľa zákona NR SR č. 279/1993 o školských zariadeniach z 21. októbra 1993 Z. z. § 1 a 4 sú rovnocennou sústavou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy.
Pôsobenie sa orientuje na oblasť výchovy a záujmového vzdelávania, zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Utvárajú podmienky na hravú, záujmovú, oddychovú činnosť detí. Pomáhajú pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti."

„Vzdelávací poukaz – podľa zákona č. 597/2003 Z. z. podľa § 7, vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej, alebo strednej školy." - poznámka ( Ide o výchovu vo voľnom čase )

Ministerstvo školstva reagovalo na problematiku voľného času dnešnej mládeže, vypĺňanie voľného času záujmovou činnosťou, vyčlenilo na to finančné prostriedky vo forme vzdelávacích poukazov pre podporu školskej výchovno - vzdelávacej činnosti, mladých, deti a mládež, aby vyplnili svoj voľný čas zábavne, záujmovo, tvorivo a zmysluplne slobodne podľa záujmov jednotlivcov pre rozvoj ich osobnosti.

Záujmové vzdelávanie a vzdelávacie poukazy legislatíva v Slovenskej republike

Termín záujmové vzdelávanie je nepresný pojem, pretože ide hlavne o výchovu a nie vzdelávanie, podstata a dôraz je kladený na výchovu, výchovu vo voľnom čase, výchovu mimo vyučovania, výchovu v čase mimo vyučovania, výchovu v mimo vyučovacom čase.
Príspevok na záujmové vzdelávanie bol schválený zákonom a uverejnený, vyšiel v zbierke zákonom č. 597/2003 zo 6. novembra 2003 o financovaní základných a stredných škôl, školských zariadení podľa § 3 odsek 2 písmeno d, ktorý pojednáva o príspevku na záujmové vzdelávanie.

Štát prispieva zo štátneho rozpočtu vo forme normatívneho príspevku, formou vzdelávacieho poukazu, podporuje záujmovú činnosť pre žiakov základných a stredných škôl.

Vzdelávací poukaz chápem ako normatívny príspevok štátu, zo štátneho rozpočtu na podporu školy a školských výchovných zariadení, výchove mimo vyučovania, výchove vo voľnom čase, ktorým žiaci odovzdávali svoj vzdelávací poukaz, na záujmovú činnosť a vzdelávanie. ( Tóth., F Korintuš., K 2004 )

Vzdelávacie poukazy hodnotíme kladne, ako pozitívnu a užitočnú formu zapájania detí a mládeže do voľno - časových aktivít a záujmových činností, na základných a stredných školách. Vzdelávacie poukazy sú motivujúce pre žiakov aj pre vedúcich krúžkov.
Vzdelávacie poukazy sme privítali a kladne ich hodnotia aj školy a školské výchovné zariadenia, čím umožnili prístup k záujmovému vzdelávaniu zábavnou formou výchovy vo voľnom čase väčšiemu počtu detí a mládeže.

Informácie pre žiaka a rodičov o vzdelávacom poukaze

Prvý krát sa táto koncepcia vzdelávacieho poukazu uplatnila v roku 2004/2005, kde prvý krát mohli žiaci uplatniť slobodnú cestu krúžkov, záujmových útvarov a záujmovej činnosti.
Na prvom mieste je dôležitá a včasná informácia školy pre rodičov o možnosti krúžkovej a záujmovej činnosti, pre deti a mládež.
Školy pre deti a mládež sa snažia vytvárať pestrú a rozmanitú záujmovú a krúžkovú činnosť. Tu je dôležité, aby deti a mládež mali možnosť slobodnej voľby záujmovej cesty, ako nový činiteľ tejto novej a modernej koncepcie, ktorú prinieslo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. ( Tóth., F Korintuš., K 2004 )
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 3, Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, 2, Zákon č. 279/1993 O školských zariadeniach, 1, TÓTH, František et. al. : 2004. Vzdelávacie poukazy. Bratislava : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 33 s. , 4,Smernica č. 6/2007-R z 29.mája 2007 o vzdelávacích poukazoch
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.