referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Metódy, techniky a vedecké výskumy v pedagogike rodinného života
Dátum pridania: 12.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 693
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 3.03 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Téma: Metódy, techniky a vedecké výskumy v pedagogike rodinného života

Vedecký pedagogický výskum je zámerná činnosť, ktorej cieľom je zistiť zákonitosti v pedagogickom procese.

Výskum môže byť:
a) Základný teoretický - ktorý skúma kľúčové otázky pedagogiky rodinného života / cieľ, obsah /
b) aplikovaný výskum využíva poznatky základného výskumu, ktoré aplikuje na prax, hľadá efektívne metódy, formy
c) pedagogický prieskum slúži na zistenie stavu určitého pedagogického javu. Poskytuje informácie o vybranom pedagogickom jave. Tieto poznatky spravidla vedú k hypotézam, ktoré treba ešte overiť vo výskume
d) empirický výskum sa zakladá na skúsenostiach
e) exaktný vedecký výskum zhromažďuje také údaje z ktorých môže výskum prípadným ďalším overovaním vyvodiť zovšeobecnenie alebo aj zákazy.

Vedu možno vymedziť týmito znakmi:

1. Každá veda má mať svoje zatriedenie v systéme vied
2. Má svoj predmet skúmania
3. Má svoju metodológiu, všeobecnú metodológiu vedy a špeciálne metódy.
Pedagogika používa na rozvíjanie poznatkov viaceré výskumné metódy, ktoré využívame aj pre Pedagogiku rodinného života. Sú to najmä:

1. Literárne metódy - metódy prípravy
a) štúdium literatúry, excerpcie, triedenie,
b) štúdium pedagogických skúseností.

A. pozorovanie - krátkodobé, dlhodobé, pozorovanie iných, pozorovanie seba
Pozorovanie je významnou výskumnou metódou. Môžu byť príležitostné, systematické, otvorené, skryté, prirodzené, laboratórne.
V súčasnosti sa na pozorovanie používajú aj nové techniky ako film, televízny záznam, ktoré umožňujú pozorovať sledované javy.
B. experiment (pokus) - laboratórny, v prirodzených pedagogických podmienkach, kolektívny, individuálny, krátkodobý, dlhodobý
Experiment spočíva v sledovaní javu v prírodných situáciách, čiže v konkrétnych životných podmienkach. Ako vedecká metóda sa experiment uplatňuje v rôznych vedách. Okrem toho môže sledovaný jav izolovať, a tak lepšie kontrolovať. Počas experimentu má aj možnosť zámerne meniť práve tie podmienky, ktoré experiment ovplyvňujú.

c) rozbor produktov /činnosti žiakov/
d) rozbor pedagogických záznamov a školských dokumentov.

Empirické metódy pozorovania, rozbor písomných slohových a výtvarných prác žiakov, umožňujú poznávať zložitosť rodinného života, jeho závislosť od prostredia, osobností, ktoré ho utvárajú.
Je to nielen jeho duševný a telesný stav, ale aj sociálne pomery, regionálne aspekty, manželské vzťahy rodičov a pod.
Sledovanie všetkých zmien, podmienok, príčin pôsobenia na žiaka v rodine a v škole.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: ROZINAJOVÁ, Helena : 1992. MATRIMONIAGOGIKA Pedagogika rodinného života pre učiteľov. SPN Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. s. 243
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.