referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Kompetencie sociálneho pedagóga
Dátum pridania: 12.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 868
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 

C, Kompetencia poradenstva : Poradenstvo je odborná činnosť, pri ktorej sa pomáha ľuďom v dôležitej oblasti života.

Podľa Drapelu a Hrabala 1995, s.7 hlavným cieľom je umožniť klientom, aby dospeli k lepšiemu sebapoznaniu, aby si uvedomili svoje prednosti a slabiny, aby si ujasnili svoje životné ciele, aby spoznali, v čom je ich problém a ako ho možno realisticky vyriešiť.

– úlohy sociálno – pedagogického poradenstva podľa Matulčíkovej uvádza vlastnú klasifikáciu sociálneho pedagóga vo vzťahu k deťom, učiteľom a rodičom v podmienkach školského prostredia :

a, sociálny pedagóg plní poradenskú kompetenciu vo vzťahu k deťom v škole :

– pomoc deťom začleniť sa do kolektívu

– v sociálnom správaní sa detí, najmä pri emocionálnej, mravnej a sociálnej poruche

– v situácii, keď je narušené rodinné prostredie a rodinná výchova detí, príp. sa vyskytuje syndróm CAN

– v situácii zdravotného oslabenia stavu detí dbá o ich psychohygienu v zmysle zabezpečenia zdravého životného štýlu.

– v situácii násilia v škole chráni práva detí a mládeže pracuje s týmom odborníkov na zlepšenie sociálneho správania sa aktérov šikanovania,

v situácii záškoláctva, závislosti od tabaku, drog, alkoholu.

b, sociálny pedagóg vo vzťahu k učiteľom v škole :

– pomáha riešiť pedagogické situácie začínajúcim učiteľom/

– citlivo reaguje na potreby učiteľa v oblasti relaxácie, psychohygieny, predchádza vyhoreniu

– podnecovateľ v ďalšom vzdelávaní učiteľov, upozorňuje na knižné novinky, organizuje kurzy

c, sociálny pedagóg vo vzťahu k rodičom detí v škole : realizuje poradenskú kompetenciu

– v situácii, kde je narušené rodinné prostredie, disharmónia vzťahov a nevhodná rodičovská výchova citlivo ponúka pomoc

– poskytuje rodičom rady o výchovnom procese spojené s vývinom ich dieťaťa

– poskytuje rady a individuálne konzultácie, resp. iné druhy aktivity o sociálno-patologických javov a možné riziká pre ich deti

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 2. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6, 1. HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9, . Sociálny pedagóg Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava 24.9.2004. Univerzita Komenského Bratislava 2006, ISBN 80-223-2205-9
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.