referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Kompetencie sociálneho pedagóga
Dátum pridania: 12.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 868
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 

Téma: Kompetencie sociálneho pedagóga

Kompetencia - rozsah pôsobnosti, právomoc, súhrn práv a povinností, ktoré sú zverené právnou normou určitému orgánu, organizácii alebo jednotlivcovi.

- schopnosť, predpoklady jednotlivca, alebo inštitúcie zvládnuť činnosť, situáciu, alebo posudzovať javy s vedomím širších súvislostí, alebo z odborného hľadiska. /1/ s. 204

Kompetencie sociálneho pedagóga

1. výchovno-vzdelávacia : /sebavýchova, sebavzdelávanie /

2. kompetencia poradenstva,

3. prevencie,

4. manažmentu,

5. prevýchovy. /2/ s. 191

A, výchovno-vzdelávacia kompetencia :

– riešiteľ výskumných projektov, tvorca pedagogickej terminológie. Sociálny pedagóg v praxi plánuje, organizuje a metodicky usmerňuje činnosť zariadení.

– rieši úlohy v súlade so sociálnou politikou štátu v oblasti školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra, spravodlivosti a zdravotníctva.

– oblasť výchovy detí a mládeže popri rodine a škole je vychovávateľ a pomocník pri rozvíjaní : prosociálnosti, ľudskosti, spolucítenia, solidarity, úcty, všímavosti, a iných osobnostných vlastností.

– oblasť sebavýchovy v procese sebavýchovy vedie osobnosť k uvedomeniu si seba, k trpezlivosti, a vytrvalosti.

Sám je príklad, ako zvládnuť nedostatky, vonkajšie a vnútorné podnety, ktoré tvoria prekážku sebavýchovy.

– oblasť sebavzdelávania cítiť vnútornú potrebu po vzdelávaní sa interdisciplinárne a špecificky, nadobúdanie nových poznatkov je najvyššia priorita, ktorú sociálny pedagóg môže dosiahnuť.

Sociálny pedagóg motivuje seba, riadi a kontroluje sa pri stanovení vlastných seba vzdelávacích cieľov.

B, Kompetencia prevýchovy : Sociálny pedagóg je vybavený vychovávateľskou kompetenciou, ľahko diagnostikuje odklon od normy. Napr. sociálna, mravná a emocionálna narušenosť, delikventné správanie, kriminálne činy, drogová závislosť.

Prevýchova je náročný proces. Komárik, 1999, s. 130 v súvislosti s deťmi a mládežou sociálne a emocionálne narušenou uvádza :

prevýchova pomocou sociálnej opory, prostredníctvo rekonštrukcie osobnosti, prostredníctvom preúčania.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 2. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6, 1. HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9, . Sociálny pedagóg Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava 24.9.2004. Univerzita Komenského Bratislava 2006, ISBN 80-223-2205-9
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.