referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Pondelok, 20. mája 2024
Rómska komunita na Slovensku
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 273
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Téma: Rómska komunita na Slovensku

Úvod do rómskej problematiky

Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, sú výrazným zdrojom motivácie a pilierom zmyslu.
Človek bez hodnôt nemôže žiť. Aj preto sa touto problematikou zaoberajú odborníci takmer všetkých spoločensko - vedných disciplín.
V príspevku sa najskôr všeobecne zameriame na hodnoty z pohľadu psychológie, poukážeme na ich špecifickosť a význam pre človeka.

Psychologické chápanie hodnoty:
V psychológii existujú rôznorodé prístupy ku skúmaniu, chápaniu a definovaniu hodnôt, ako aj ich praktického významu pre človeka / od popierania existencie hodnôt, cez ich stotožňovanie s potrebami /
K. Popielski (1987 s.110) chápe pod hodnotou všetko, čo človeka priťahuje, obohacuje, usmerňuje, čo vytvára jeho osobu vo všetkých dimenziách, prejavoch a snahách.

V. E. Frankl (1984,1996) rozpracoval kategorizáciu hodnôt:
– tvorivé hodnoty / ich uskutočňovanie spočíva v tom, čo človek sám vytvára a dáva svetu
– zážitkové hodnoty / ich uskutočňovanie spočíva v tom, že človek vstupuje do významne životných vzťahov a skúseností /
– postojové hodnoty v rámci hierarchie hodnôt sa im pripisuje najväčší význam.
Uskutočňovanie hodnôt spočíva v tom nakoľko, akceptujúco sa človek postaví k osudovým udalostiam, ktoré nemôže zmeniť. Typickou príležitosťou k uskutočňovaniu postojových hodnôt je osobné utrpenie. /4/ s. 1-2

Základné pojmy:

Komunita: / spoločenstvo, pospolitosť / z latinského communitas spoločenstvo obec
– spoločenstvo osôb žijúcich v určitom vymedzenom priestore, v ktorom realizujú svoje sociálne potreby a každodenné aktivity /3/ s. 205

Osobnosť: Jednotlivec, ktorý sa o niečo zaslúžil, vynikol v niektorom odvetví ľudskej činnosti.
– ústredný cieľ výchovy je formovanie všestrannej, harmonicky rozvinutej osobnosti
– pojem osobnosť patrí aj k centrálnym kategóriám psychológie, pedagogiky
– podstata výchovného procesu je formovanie utváranie osobnosti cez rozličnú činnosť: práca, učenie, rozmanitá činnosť v záujmového vzdelávania /3/ s. 309

Hodnota: uznaná kvalita, / cena, význam dôležitosť / hodnotenej skutočnosti / vecí, javov, procesov, ideí, umeleckých a vedeckých diel, štýl života.

Za základné životné hodnoty považujeme: zdravie, rodinné šťastie, dôstojnú životnú úroveň, nezištné priateľstvo, úspechy v práci.
Do skupiny kultúrnych hodnôt zaraďujeme hodnoty: sociálno-politické, duchovné, právne, etické, náboženské, politické, materiálne /3/ s. 156

– pojem hodnota je odvodený z gréckeho timé / cena, hodnota, odmena, pocta / 4/ s. 1
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 5. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6 , 3. HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie, 7.zväzok, Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9 , 1. BAKOŠOVÁ, Zlatica. et. al. : 2005. Sociálna pedagogika pre pedagogické a sociálne akadémie. 1 vydanie Bratislava : SPN Mladé letá, 2005. 168 s. ISBN 80-10-00485-5 , 2. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.