referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Výchova a vzdelávanie rómskej komunity
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 326
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Téma: Výchova a vzdelávanie rómskej komunity

Zlepšenie kvality života všeobecne by sa malo začať vzdelaním. Bežné predsudky, o Rómoch hovoria, že zvyčajne si veľmi nevážia vzdelanie, jednak ho považujú za zbytočné, namáhavé a ťažké.
Preto navrhujeme Program vzdelávania rómov „Dromus“, ktorý obsahuje rad opatrení smerujúcich k zvýšeniu pripravenosti rómskych detí na vstup do školy.
Na naše podmienky sme vypracovali model THV / tvorivo-humánnej výchovy / ,ktorý v rámci celodenného výchovného systému by mohol tvoriť „filozofiu“ a obsah inovovania vzdelávacích programov pre rómskych žiakov.

Ostáva iba veriť, že v praxi sa podarí realizovať tieto programy, ktoré už na 1. stupni základnej školy dokázali svoju efektívnosť a cestu perspektívy, dlhodobej a mravčej, systematickej a trpezlivej práce dopomôžu k tomu, aby sa vzdelanie stalo zdrojom seba premeny Rómov. /4/ s. 15-17

Etnikum chápe školu ako nedôveryhodnú inštitúciu, vzdelanie je nedocenené, dokonca sa chápe ako prostriedok odcudzenia detí a rodičov.

Dochádza do školy je:
a, nepravidelná
b, domáca príprava nedostatočná
c, spolupráca školy, rodiny a komunity minimálna

Pri nástupe do školy býva častým hendicapom nevyhovujúce bývanie, životospráva, zlý psychický a fyzický stav. Absolvovaním základných a špeciálnych škôl sa vzdelávanie rómskych detí končí. /3/ s. 1

Normy a príkazy, ktoré škola požaduje plniť, sú pre nich cudzie, vyvolávajú neistotu a nervozitu. Okrem príkazov sa v škole používajú pre nich cudzie zvyky, postoje, hodnoty i jazyk. /2/ s. 173
Školu často chápu ako inštitúciu, ktorá nie je reprezentantom ich spoločnosti, správa sa k nim represívne a vyvoláva nedôveru.

Vzdelanie, ktoré môžu ich deti v škole získať, sa veľmi necení, lebo neprináša poznatky a zručnosti, potrebné na život v rómskej komunite.
Rómske deti sa preto ťažie prispôsobujú požiadavke systematickej práce v škole. Nemajú rozvinuté schopnosti sústrediť sa, kontrolovať svoje správanie, učiť sa naspamäť. Napriek týmto odlišnostiam a komplikácii školskej úspešnosti rómskych detí sa kladie dôraz na ich vzdelávanie použitím špeciálnych pedagogických a výchovných postupov / účinná je pomoc rómskych asistentov, najmä v prvých ročníkoch školskej dochádzky /

Vzdelanie je základnou cestou ich postupného vymanenia sa z nepriaznivého sociálneho postavenia a úspešného začlenenia sa do spoločnosti. /1/ s. 163-164
Zlatým kľúčom na riešenie problémov Rómov alebo súžitia Nerómov s Rómami je vzdelanie.

Úlohou asistenta vo vzdelávaní v materskej škole bola obzvlášť významná:
1, pri rozvoji jemnej motoriky
2, poznávacích schopností
3, pri hre, športe
4, pri prekonávaní nedostatkov v komunikácii učiteľa s deťmi a rodičmi a pri zlepšovaní dochádzky žiakov
Asistent tvorí významný článok v sociálnej a vzdelávacej práci s rodinou.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 5. Sociálny pedagóg Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava 24.9.2004. Univerzita Komenského Bratislava 2006. ISBN 80-223-2205-9 , 4. ZELINA, Miron. et.al. : 2002. Vzdelávanie Rómov. Prvé vydanie Bratislava : Media Trade SPN, 2002. 205 s. ISBN 80-08-03339-8 , 1. BAKOŠOVÁ, Zlatica. et. al. : 2005. Sociálna pedagogika pre pedagogické a sociálne akadémie. 1 vydanie Bratislava : SPN Mladé letá, 2005. 168 s. ISBN 80-10-00485-5 , 2. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.