referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohumil, Bohumila
Nedeľa, 3. marca 2024
Nezamestnanosť a vzdelávacie programy
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 330
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Úrady práce venujú pozornosť riešeniu problematiky uplatňovania mladých ľudí na trhu práce aj v rámci vypracovaného systému poradenskej činnosti, ktorá sa na úradoch práce realizuje ako poradenstvo pre voľbu povolania, poradenstvo pre výber zamestnania a poradenstvo pre výber zamestnanca.
Poradenstvo pre voľbu povolania je najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania. Tieto sú dopĺňané informáciami o situácii na trhu práce, možnostiach štúdia popri zamestnaní a rekvalifikácie, o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce po ukončení školy, profesiách žiadaných resp. absentujúcich v regióne, najväčších zamestnávateľoch regiónu.

Poradenstvo pre voľbu povolania je súčasťou preventívneho poradenstva, ktoré realizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny priamo na školách alebo v Informačno-poradenskom
stredisku na úrade.

4. Neštátni poskytovatelia odborných sprostredkovateľských služieb

Medzi neštátnych poskytovateľov sprostredkovateľských služieb patria „Agentúry dočasného zamestnávania“, ktoré zamestnávajú občanov v pracovnom pomere za účelom jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi, „Agentúry podporovaného zamestnávania“, ktoré poskytujú služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania a „Sprostredkovatelia zamestnania za úhradu“, ktorí vyberajú za svoje služby poplatky. Ich maximálna výška je stanovená zo zákona. /www.upsvr.sk /

Záver

Doporučenia:

1. Podávať projekty z Európskeho sociálneho fondu /ESF/ - nástroj sociálnej politiky EÚ. Boj proti nezamestnanosti, vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie, budovať vzdelanostnú spoločnosť, budovať spoločnosť postavenú na poznatkoch a ekonomike. Motivácia a vzdelávanie, podpora pracovného a všeobecného vzdelávania, povzbudiť kvalifikovanú a dobre vzdelávateľnú a flexibilnú pracovnú silu. V oblasti IKT vzdelávanie zamestnancov za účelom získania osvedčenia ECDL ( certifikát pre spôsobilosť na prácu s počítačom ) „Štart“ na efektívne využívanie a zručnosti pri práci s počítačom a získať vedomosti a poznatky z oblasti najnovších informačných technológií.
- ESF pomáha a aktivizuje vytvárania nových pracovných miest
- rozvoj ľudských zdrojov
- pomoc nezamestnaným a sociálne znevýhodneným skupinám do pracovného procesu.

2. Využívať operačný program Ľudské zdroje
Globálny cieľ SOP / Sektorovo operačný program / ľudské zdroje je zameraný na aspekt zamestnanosti, ktorý je postavený na princípe kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile. Rast zamestnanosti, pružnosť trhu práce.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: 1. PETLÁK, Erich 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 270 s. ISBN 80-88778-49-2, 2. ĎURIČ, Ladislav HOTAR, Viliam et. al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vyd. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 547 s. ISBN 80-08-02814-9 , 3, KRATOCHVILOVÁ, Emília : Výchova v čase mimo vyučovania – neformálna výchova a vzdelávanie In : Vychovávateľ, roč. 51, november 2004, č.3, s. 2-5
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.