referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Využívanie vlastnej osobnosti v sociálnej práci
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 402
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
Kooperatívne správanie sociálneho pracovníka sa prejavuje v nasledovných skutočnostiach:

Sociálny pracovník chápe potrebu spolupráce v prospech klienta
– nemá strach z konkurencie
– disponuje schopnosťou pomáhať klientovi z úzadia a tiež schopnosťou motivovať iných k pomoci jeho klientovi
– má radosť z tímovej práce

Profesionálna kompetencia:

– iniciovať klienta k spolupráci
Sociálny pracovník je tým, ktorý môže vyvolávať, či usmerňovať komunikáciu medzi jednotlivými aktérmi tak, aby všetci zainteresovaní smerovali k spolupráci.
–podporovať klienta a viesť ho k samostatnosti
Pomáha klientovi prevziať zodpovednosť za vlastný život, učí ho ku kontrole vlastného konania, eliminácii správania vedúceho ku konfliktom a vedie ho k realizácii vlastných práv.
– zasahovať a poskytovať služby
Sociálny pracovník poskytuje službu priamo osobne, alebo zisťuje primeranú úroveň podpory, starostlivosti a ochrany klienta, zapája sa tiež do oblasti preventívnej sociálnej práce.

Nástrojová kompetencia:
Predpokladom pre dosiahnutie profesionálne kompetentného konania je dobré ovládnutie nástrojov, metód a techník sociálnej práce.

Reflexívna kompetencia:
Učí sa najmä zachytiť a porozumieť procesu myslenia a emočným stavom klienta.

Sociálna kompetencia:
Je založená na schopnosti empatie a tiež na schopnosti udržania profesionálnych hraníc, čo predpokladá dodržanie určitej miery odstupu od role, ktorú profesionálne zastáva. Jej súčasťou je aj porozumenie sociálnym inštitúciám, ich pravidlám a nárokom.
Nadobudnutie sociálnej kompetencie je nemožné bez skúsenostnej reflexie. Profesionálnu kompetenciu dosiahne sociálny pracovník vtedy, keď dokáže integratívne spájať nástrojovú, sociálnu a reflexívnu kompetenciu. /1/ s. 52-60

Uplatnenie zodpovednosti voči klientom, zamestnávateľom, samosprávam a spoločnosti:

Postupne sa dostávame nielen ku komplexnému pohľadu na klienta, ale súbežne rešpektujeme aj ostatné subjekty a súčasti života občianskej spoločnosti. Je to vecou profesionality a služby klientom ako zákazníkom. Celkový systém služieb je pod kontrolou zástupcov okresov, obcí, komunít a masmédií.
Profesionálny prístup sociálneho pracovníka je determinovaný zlaďovaním spoločenských záujmov, ktoré majú konkrétnu podobu štátnych záujmov, záujmov zamestnávateľov, obcí, sociálnych skupín, komunít a konkrétneho klienta. V tomto je vyjadrený špecifický prístup v sociálnej práci a odlišuje ho od prístupov ostatných spoločenských vied najmä svojou univerzalitou, multidisciplinárnosťou. /2/ s. 92-93
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 2. STRIEŽENEC, Štefan : 2001. Úvod do sociálnej práce. II. vyd. Trnava : TRIPSOFT 2001. 197 s. ISBN 80-968294-6-7, 1. LEVICKÁ, Jana : 2005. Základy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2005. 170 s. ISBN 80-968952-8-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.