referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Využívanie vlastnej osobnosti v sociálnej práci
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 402
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
Téma: Využívanie vlastnej osobnosti v sociálnej práci

Váha vlastnej osobnosti je v prvom rade podmienená odbornou kvalifikáciou. Odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti, návyky, hodnotová orientácia a skúsenosti sú potrebné na výkon tejto zložitej činnosti a ide o to, aby ich sociálny pracovník plne a s ľudskou prirodzenosťou využíval v prospech klienta. /2/ s. 90

V slovenskom jazyku rozlišujeme kompetentné konanie a schopnosť byť kompetentným. Byť kompetentným v sociálnej práci znamená, že sociálny pracovník disponuje určitými právomocami pre konkrétny okruh vlastnej pôsobnosti.
Kompetentne znamená, konať na základe a v zmysle týchto právomocí, so znalosťou problematiky a so zodpovednosťou za vlastné konanie.
Za kompetentného v tomto zmysle pokladáme toho, komu je kompetencia na jednej strane daná jeho miestom na poli práce a na strane druhej toho, kto disponuje, nielen právomocami, vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami pre výkon týchto kompetencií.

Pod pojmom sociálna kompetencia sa rozumie:

- funkcia všeobecných sociálnych schopností, zručností a techník danej skupiny, jednotlivca, ktorá sa formuje v priebehu vývinu jednotlivých subjektov a osobnosti človeka. Profesijná kompetencia sociálneho pracovníka sa priamo viaže k výkonu jeho pracovných činností.

Schopnosť seba – inštrumentalizácie, schopnosť využívať sám seba ako pracovný nástroj – inštrument predpokladá, že bude so svojimi schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami narábať tak, aby ich všetky využil v prospech klienta.
Osobné zaangažovanie sa do problémov klientov, flexibilita, otvorenosť pri vyjadrovaní citov, postojov, široké spektrum osobných skúseností, schopnosť udržať si nadhľad nad problémom.

Správna sebareflexia mu napomáha dodržiavať nielen optimálnu mieru osobnej zaangažovanosti sa do problému, ale umožňuje mu dodržať potrebný profesionálny nadhľad nad klientovým problémom a následne voliť najefektívnejšie možnosti riešenia jeho problému.

Sociálny pracovník musí kontrolovať a ovládať aj svoju emotívnu stránku, mal by disponovať schopnosťou emotívneho seba odstupu, schopnosť správne analyzovať vlastné city, emócie ako aj príčiny vzniku emócii, ktoré pociťujeme v priamej interakcii s klientom, resp. emócie pri práci súvisiacej s riešením klientovho problému.
Sociálny pracovník musí pôsobiť na klienta vyrovnane, bez strachu, musí pôsobiť dojmom, že situáciu ovláda. Jeho konanie nesmie vyvolávať u klienta negatívne pocity.

Profesionálna zručnosť:

– Schopnosť spolupracovať a kooperovať význam komunikácie v práci sociálneho pracovníka je daný nepretržitej interakcie s klientmi, kolegami a inými odborníkmi.
Počas komunikácie sociálneho pracovníka s klientom sa od

Od sociálneho pracovníka sa očakáva, že bude disponovať:
• schopnosťou empatického prístupu
• schopnosťou komunikovať v jazykovej rovine klienta, je daná vekom, vzdelaním, profesiou klienta
• schopnosťou asertívneho správania
• schopnosťou nezaujatého, objektívneho hodnotenia informácií
• schopnosťou rozvíjať účinnú komunikáciu /s predpokladom, že sociálny pracovník vie počúvať a dokáže vytvoriť podmienky potrebné pre vznik otvorenej komunikácie/
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 2. STRIEŽENEC, Štefan : 2001. Úvod do sociálnej práce. II. vyd. Trnava : TRIPSOFT 2001. 197 s. ISBN 80-968294-6-7, 1. LEVICKÁ, Jana : 2005. Základy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2005. 170 s. ISBN 80-968952-8-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.