referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Pondelok, 28. novembra 2022
Hranice medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 189
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Záver

Človek je neopakovateľný a tiež nevyspitateľný, preto sa nedá vtesnať do nejakého vzorca. Vychádzame z rešpektovania univerzality života a spoluzodpovednosti jedinca, skupiny a spoločenstva za jeho kvalitu prežitia, reprodukciu a kolobeh. Rešpektujeme každý individuálny život ako jedinečný a neopakovateľný. /2/ s. 8

Etika je súhrn pravidiel o spoločenskom spávaní, ktoré sa týkajú vonkajšieho prejavu, vzťahu k ľuďom. / celkové správanie k iným / Etika analyzuje všeobecné zákony vývoja, morálnych a mravných vzťahov a predstáv, formy morálneho vedomia a nimi regulované činnosti ľudí. Sociálna práca vychádza zo zákonitostí skúmaných etikou, pričom rieši praktické úlohy odstraňuje, zjemňuje sociálne kolízie, do ktorých sa ľudia dostali vlastnou vinou, alebo bez vlastného pričinenia.

Sociálna práca využíva teoretické závery etiky, a údaje sociálnej psychológie pre hlboké pochopenie sociálnych a psychologických procesov v živote jednotlivca, skupiny, spoločnosti.
Etický kódex sociálnej práce je systematicky usporiadaný súbor noriem, zbierka predpísaných spoločenských noriem. Anglická asociácia sociálnych pracovníkov zhrnula princípy zamerané na sociálnu prácu v praxi, v ktorých je vyjadrený vzťah sociálneho pracovníka ku klientom:

1. Vedomosti, zručnosti a skúsenosti kladne používané na prospech všetkých
2. Vážiť si klientov ako individuálnych osobností a chrániť ich dôstojnosť a práva
3. Meniť predsudky a netolerovať predsudky ostatným pre pôvod, rasu, vieru pohlavie, spoločenské postavenie a status, vek zdravotné postihnutie, alebo preto, akým prínosom je pre spoločnosť.
4. Ponechať plnú moc klientom, aby sa zúčastňovali na rozhodovaní a stanovení potrebných služieb
5. Prejavovať trvalý záujem o klientov, ktorý im môže byť oporou, i keď nie je možné im pomôcť alebo, kde je nutné, aby sami seba bránili
6. Profesionálna zodpovednosť má prednosť pred osobným záujmom
7. Zodpovednosť za štandardnú úroveň služieb a za ďalšie vzdelávanie a výcvik
8. Spolupracovať s ostatnými v záujme klientov
9. Objasňovať verejnosti, či sa jedná v osobnom záujme klienta, alebo organizácie
10. Dodržiavať dôvernosť informácií a zverejniť ich len so súhlasom klienta, alebo výnimočne ako dôkaz vážneho nebezpečenstva
11. Snažiť sa o také podmienky v zamestnaní, ktoré by umožnili dodržať tieto princípy / 2/ s. 96-98

V sociálnej práci s klientom rešpektujeme:
• či je klient schopný plniť požiadavky, ktoré sa na neho kladú
• do akej miery môže klient správne pochopiť tieto požiadavky
• kam až siahajú hranice schopností klienta konať
• do akej miery mali podstatný vplyv vonkajšie okolnosti na klienta, do akej miery mohol následky predvídať.

Zodpovednosť sociálneho pracovníka spočíva aj v spoluzodpovednosti za klienta. /2/ s. 194
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: 2. STRIEŽENEC, Štefan : 2001. Úvod do sociálnej práce. II. vyd. Trnava : TRIPSOFT 2001. 197 s. ISBN 80-968294-6-7, 1. LEVICKÁ, Jana : 2005. Základy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2005. 170 s. ISBN 80-968952-8-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.