referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Sobota, 1. októbra 2022
Klient v sociálnej práci
Dátum pridania: 13.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 684
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Téma : Klient v sociálnej práci

Úvod

Od prvotnej ekonomickej pomoci, realizovanej v 19 storočí, sa sociálna práca rozvíja a rozširuje najmä na sociálnu zložku v jej komplexnosti. Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov definovala v roku 1988 sociálnu prácu ako činnosť, ktorá predchádza alebo upravuje problémy jednotlivcov, skupín, komunít vznikajúcich z konfliktov potrieb jednotlivca a spoločenských inštitúcií.

Sociálna práca by mala ovplyvňovať uskutočňovanie vhodných sociálnych zmien v prospech kvality života všetkých ľudí.

Sociálna práca je nástrojom sociálnej starostlivosti o človeka.  /1/ s. 1
Predmetom sociálnej práce je syntetizované a zovšeobecnené skúmanie príčin za ktorých dochádza k sociálnemu problému u jednotlivcov, skupín a komunít v sociálnych podmienkach, t.j. v podmienkach ekonomických, psychologických a zdravotných, výchovných, v konkrétnom prostredí reálneho života. /2/ s. 39

Sociálna práca je vedným odborom zaradeným do sústavy pedagogických vied, ktorá skúma v najširšom rámci sociálne problémy človeka a ich riešenie. Úvahou nad súčastnými východiskami pri určení miesta sociálnej práce v spoločenskom procese na Slovensku sa objavujú tri základné úlohy :

1. Maximálne využitie poznatkov svetovej a európskej databázy o sociálnej práci
2. Na základe postupnej vedeckej analýzy sociálnej práce na Slovensku / historický vývoj, sociálno-ekonomické potreby, tradície, transformačný proces, proces začleňovania do Európy/ stanoviť jej priority.
3. Využitie sociálneho potenciálu slovenských odborníkov, najmä ich dlhodobé praktické skúseností vrátane poznatkov zo sociálnej pedagogiky, ako najbližšej vednej disciplíny. /2/ s. 42-43

Sociálny klient :

Klientom sociálneho pracovníka sa tak stáva jedinec, ktorý po zhodnotení vlastnej situácie dospieva k názoru, že pre jej vyriešenie potrebuje sociálnu pomoc.

Pre prichádzajúceho klienta je charakteristické :

- negatívne hodnotenie vlastnej situácie
- momentálna neschopnosť nájsť riešenie svojho problému
- aktívny prístup orientovaný na hľadanie riešenia
- dobrovoľná spolupráca so sociálnym pracovníkom

Z pohľadu sociálnej práce označujeme klienta toho, kto v dôsledku sociálnej situácie potrebuje na jej vyriešenie rôznu formu spoločenskej pomoci, pričom ide o špecifické životné situácie, ktoré sú označované súhrnným pojmom sociálne problémové situácie.

Niektoré profesie / psychológovia / charakterizujú klienta ako platiaceho zákazníka, ktorý si u nich kupuje službu.
Sociálna práca na jej špecifické postavenie veľké množstvo služieb bezplatne, sú určené občanom v hmotnej núdzi, ktorí by si tieto služby nemohli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov kúpiť. Na druhej strane, štát má záujem na úspešnom riešení ich problémov a preto prispieva zo štátnych prostriedkov na prevádzku zariadení poskytujúcich pomoc tejto skupine občanov.

Dnes zdôrazňujeme, že termín klient používame na označenie zákazníka, ktorý prichádza so žiadosťou o pomoc, z vlastnej iniciatívy a chápeme ho ako rovnocenného partnera sociálneho pracovníka. /2 / s. 66-67
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 2. STRIEŽENEC, Štefan : 2001. Úvod do sociálnej práce. II. vyd. Trnava : TRIPSOFT 2001. 197 s. ISBN 80-968294-6-7
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.