referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Princípy a špecifiká výchovy vo voľnom čase
Dátum pridania: 13.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 050
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Téma: Princípy a špecifiká výchovy vo voľnom čase

„Princíp / zásada / – požiadavka, norma, pravidlo. Najvšeobecnejšie, najzákladnejšie požiadavky, ktoré sú v súlade s cieľmi výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho základnými zákonitosťami a určujú jeho charakter. (primeranosť, názornosť, systematickosť) „ ( Petlák.,1997, s.95 ) ( Pávková., et.al ) "

- uvádza a definuje jednotlivé princípy nasledovne:

– zásada sústavnosti
– zásada postupnosti
– zásada aktivity
– zásada primeranosti
– zásada vyzdvihovania kladných rysov osobnosti (pochvala, uznanie, ocenenie, motivácia k ďalšej činnosti )
– požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času
– požiadavka jednoty a špecifickosti vyučovania a výchovy mimo vyučovania
– požiadavka dobrovoľnosti ( je pre prácu s deťmi vo voľnom čase podstatný, znamená dobrovoľnú činnosť detí na činnosti )
– požiadavka aktivity ( predpokladá vedenie detí k aktívnemu podielu vo všetkých fázach činnosti )
– požiadavka sebarealizácie
– požiadavka pestrosti a príťažlivosti ( týka sa obsahu, metód a foriem práce )
– požiadavka zaujímavosti a záujmov
– požiadavka citlivosti a citovosti
– požiadavka orientácii na sociálny kontakt „(Pávková., et.al. 2002, s. 47-48) (Bláha., 1980, s. 71-72 )"

- vníma a uvádza nasledovné princípy:

1, princíp spoločenského záujmu ( žiak sa podieľa popri povinnej účasti na školskom vyučovaní, zúčastňuje sa primerane dobrovoľnej záujmovej a spoločensky prospešnej činnosti )
2, princíp jednoty a špecifickosti výchovy mimo vyučovania a vyučovania
3, princíp dobrovoľnej účasti žiakov na výchovnej činnosti v dobe mimo vyučovania, spojený s princípom pedagogického vedenia tejto činnosti.
4, princíp bohatej rozmanitosti, pestrosti, zaujímavosti a príťažlivosti obsahu a foriem práce zo žiakmi
5, princíp oddychového a rekreačného zamerania činnosti vo výchovnej práci so žiakmi
6, princíp výchovy a sebavýchovy, vzdelávacieho a seba–vzdelávacieho zamerania výchovy mimo vyučovania
7, princíp záujmového zamerania výchovy mimo vyučovania
8, princíp uplatnenia maximálnej aktivity, iniciatívy a samostatnosti
„ ( Bláha., 1980, s. 71-72 ) "

- Kučera uvádza v duchu humanizácie výchovy a aktuálnych spoločenských požiadaviek tieto princípy:

A, princíp názorového pluralizmu
B, princíp demokracie a humanizmu
C, princíp mravnosti a tolerancie
D, princíp sociálneho konsenzu
E, princíp dobrovoľnosti a samo–rozhodovania žiakov
F, princíp cieľavedomého a činnostného zamerania a aktivity
G, princíp priority individualizácie a družnosti vo výchove
H, princíp jednoty teórie a praxe výchovy, vzdelávania
I, princíp primeranosti a postupnosti požiadaviek
J, princíp názorovosti a trvalosti vo výchove
K, princíp optimizmu a radosti z výchovného procesu
„ (Kučera ., 1992, s.30-65)"
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: PETLÁK, Erich 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 270 s. ISBN 80-88778-49-2, PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 2002. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektívy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 3. aktualizované vydanie Praha : PORTÁL Praha : s. 231 ISBN 80-7178-711-6, BLÁHA, Vladimír : 1980 Volný čas, výchova a sociální formovaní žáků základní školy v dobe mimo vyučování. Praha In. KRATOCHVÍLOVÁ, Emília : 2004 Pedagogika voľného času Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. prvé vydanie Bratislava : Polygrafické stredisko UK Bratislava, 308 s. ISBN 80-223-1930-9, KUČERA, Ján : 1992. Ciele a princípy výchovy. Bratislava , In. KRATOCHVÍLOVÁ, Emília : 2004. Pedagogika voľného času Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. prvé vydanie Bratislava : Polygrafické stredisko UK Bratislava, 308 s. ISBN 80-223-1930-9
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.