referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marián
Sobota, 25. marca 2023
Osobnosť učiteľa vo vyučovacom procese
Dátum pridania: 29.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Saxanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 419
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
OSOBNOSŤ UČITEĽA VO VYUČOVACOM PROCESE
KĽÚČOVÉ SLOVÁ – vyučovnie, vyučovací proces, profesia učiteľa, osobnosť učiteľa,
autorita, požiadavky na učiteľa.
Anotácie
Práca sa zaoberá porovnaním vyučovania a vyučovacieho procesu
v minulosti s porovnaním so súčasnosťou .
Popisuje osobnostné charakteristiky učiteľov.
Zaoberá sa budovaním autority mladého, začínajúceho učiteľa.
Definuje požiadavky na osobnosť učiteľa. ÚVOD

Vyučovanie a vyučovací proces

V minulosti sa vyučovací proces chápal ako jednostranné pôsobenie učiteľa na žiakov, ktorého výsledkom je utváranie nových vedomostí, zručností a návykov u žiakov. V súčastnosti je však vyučovanie vzájomné pôsobenie viacerých činiteľov: Učivo, ostatná skutočnosť, učiteľa a žiakov.Učiteľ a žiak sú hlavnými činiteľmi vyučovacieho procesu. Úlohou učiteľa je vyučovať a úlohou žiaka je aktívne sa učiť. Vo vyučovacom procese sa tieto dva činiteľe navzájom ovplyvňujú, prispôsobujú a spolupracujú. Preto žiak nieje len objektom učiteľovho pôsobenia, ale zároveň aj subjektom, pretože prežíva vyučovací proces, vyjadruje postoje spätne pôsoí na metódy práce učiteľa.
Vyčovanie je podľa Kaisera a Kaiserovej(s.197) „sprostredkovanie vedomostí, je to výchova, utváranie charakteru, interakcia medzi učiteľom a žiakom, komunikatívna činnosť. Pri vyučovaní ide jednak o to, aby sa určitým adresátom ( žiakom ) sporostredkovali témy obsiahnute v osnovách. Na druhej strane je toto sporostredkovanie zabudované do interakcií, ktoré môžu sčasti žiť aj vlastným životom. Vo vyučovaní sa učí, no aj vnucujú alebo pripúšťajú rozličné názory, budujú sa mocenské vzťahy, vyrušuje sa, hrá sa, sníva sa, hnevá sa, donáša sa, teda odohráva mnoho sociálnych činností, často v tesnej súvislosti s vlastným procesom učenia. Vo vyučovaní sa preberajú obsahy s určitými zámermi. Tému treba metodicky pripraviť vzhľadom na podmienky adresátov.“Toto má za úlohu učiteľ. Mnoho spisovateľov – pedagógov sa zhduje na tom, že je dôležitá charakteristika osobnosti, učiteľa, práve kvôli náročnosti tejto práce. Bola som prekvapená, keď som našla chcarakteristiku profesie učiteľa ktorú napísal Jan Průcha v učebnici modernej pedagogiky:(s.107)

Charakteristiky profesie učiteľa
“Akékoľvek riadené vzdelávanie je nemysliteľné bez učiteľa, a to aj v prípadoch, keď sa niekto učí sám napr.z učebnice alebo z monitoru počítača - i v týchto prípadoch vytvoril učivo nejaký učiteľ.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.