referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Výchova mimo vyučovania vo výchovnovzdelávacom systéme
Dátum pridania: 29.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Saxanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 781
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 

Niektorí autori v tejto situácii dochádzajú k záveru, že ďalší vývoj v tomto smere môže viesť k úplnému inštitúciami na výchovu mimo vyučovania a kultúrne využívanie voľného času detí v inštitúciach ako napríklad:

2.1 Zariadenia pre záujmové štúdium
Cieľom štúdia je prehĺbiť vedomosti, uplatniť talent a zručnosti žiakov v oblasti ktorá ich osobitne priťahuje, keď v škole nenachádzajú dostatok priestoru a podnetov na svoju záľubu. Najrozšírenejšie sú ľudové školy umenia ktoré poskytujú základy odborného vzdelania v hudobnom tanečnom literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.

2.2 Školské zotavovacie zaridenia zániku ľudskej civilizácie. Výchovu mládeže treba organizovať tak, aby na jednej strane uspokojovala potreby mládeže a na druhej strane aj požiadavky spoločnosti. Treba rozvíjať samostatné myslenie, ktoré je nevyhnutné pre tvorivé chápanie sveta, obklopujúceho človeka. Je zrejmé akú úlohu môže mať v tomto procese pedagóg, ktorý pracuje so žiakom nielen vo vyučovacom procese, ale aj v príprave na vyučovanie a pri rozličných záujmových činnostiach.
Optimálne zastúpenie všetkých troch základných oblastí ľudskej činnosti – učenie, práca, využívanie voľného času - v živote mladého človeka predpokladá prípravu dospievajúceho pokolenia nielen v škole, ale aj v priestore mimo vyučovania. Optimálne podmienky na cieľavedomú výchovu žiakov ku kultúrnemu využívaniu voľného času sú však predovšetkým v oblasti organizovanej výchovy mimo vyučovania. Ani rodinnú výchovu, ani školské vyučovanie nemožno oslobodiť od spoluzodpovednosti za to, aby výchova mimo vyučovania plnila svoju spoločensko pedagogickú funkciu.

2.0 INŠTITÚCIE V KTORÝCH PREBIEHA VÝCHOVA MIMO VYUČOVANIA
Cieľom výchovy je rozvíjať osobnosť dieťaťa, pozitívne ovplyvňovať jeho mravné a sociálne postoje využívať jeho nadanie, zručnosti a vedomosti.Vzájomné prelínanie výchovy a vzdelávania v škole s výchovou mimo vyučovania umožňuje nielen prehĺbiť všeobecné vzdelanie žiakov, ale aj osvojiť si správne návyky na využívanie voľného času. Výchovu mimo vyučovania možno chápať ako neoddeliteľnú súčasť pedagogického ovplyvňovania voľného času, ktorý žiaci trávia v čase mimo vyučovania, mimo rodiny, vo verejnom prostredí pod vedením pracovníkov školských zariadení.
Pri tomto všeobecnom vymedzení si uvedomujeme, že v školskom klube a pri činnostiach po vyučovaní deti plnia niektoré svoje školské povinnosti- pripravujú sa na vyučovanie. To je osobitosťou pedagogickej funkcie školských zariadení na výchovu mimo vyučovania a zamerania obsahu ich činností v porovnaní s inými zariadeniami s
Umožňujú pobyt detí aj zotavovanie, upevňovanie ich zdravia a fyzickej zdatnosti. Sú tu deti predovšetkým z veľkých miest a priemyselných oblastí.

2.3 Domov mládeže
Zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovu, ubytovanie a stravovanie.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Bláha V., a kol.: Výchovno vzdelávacia činnisť v školskej družine, SPN BA 1987, Kaiser A., Kaiserová R.: Učebnica pedagogiky, SPN BA 1992, Opata R. a kol.: Toória a prax mimotriednej výchovy, SPN BA 1980, Šalingová M., Mandíková Z.: Slovník cudzích slov, SPN BA 1979
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.