referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Výchova mimo vyučovania vo výchovnovzdelávacom systéme
Dátum pridania: 29.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Saxanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 781
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 

Obsah výchovnej práce v domove nadväzuje na obsah výchovno-vzdelávacej práce strednej školy.

2.4 Školské zariadenia na výkon ústavnej výchovy a ochrannej výchovy
Poskytujú mládeži od troch do osemnástich rokov, prípadne až do ich osamostatnenia komplexnú výchovnú starostlivosť formou náhradnej rodinnej výchovy(detské domovy) alebo prevýchovy. Diagnostické úlohy pri výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy plnia diagnostické ústavy.

2.5 Detský domov
Detské domovy sa členia na domovy internátneho typu a domovy rodinného typu; v domovoch internátneho typu sa zabezpečuje ústavná výchova mládeže s predpokladaným krátkodobým pobytom, v detských domovoch rodinného typu ústavná výchova mládeže s predpokladaným dlhodobým pobytom.
Do detských domovov sa umiestňuje mládež
a.) s nariadenou ústavnou výchovou
b.) ktorú treba ihneď umiestniť do náhradnej výchovy nahradzujúcej výchovu rodičov na čas kým sa rozhodne o ich ďaľšom umiestnení
c.) na základe dohody rodičov alebo zákonného zástupcu s miestnym úradom.
Základnou organizačnou jednotkou detského kolektívu v detskom domove internátneho typu je výchovná skupina. Zaraďuje sa do nej mládež obidvoch pohlaví vo veku od troch do osemnástich rokov, prípadne do ukončenia prípravy na povolanie.
Základnou organizačnou jednotkou detského kolektívu v detskom domove rodinného typu je rodinná bunka. V jednom detskom domove rodinného typu sú spravidla dve až šesť rodinných buniek. Do rodinnej bunky sa zaraďuje osem až desať maloletých obidvoch pohlaví vo veku od troch rokov do ukončenia prípravy na povolanie. V detskom mestečku sa počet buniek prispôsobuje kapacite.

2.6 Detský výchovný ústav
Zaraďuje sa sem ťažko vychvateľná mládež s nariadenou ústavnou výchovou alebo uloženou ochrannou výchovou.

2.7 Ústav s výchovno liečebným režimom
Zaraďuje sa sem maládež u ktorej sa zistila porucha počas pobytu v zariadeniach na výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy a ktorá v dôsledku tejto poruchy nemôže byť vychovávaná v ostatných zarideniach pre výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy. Nemôže byť ani liečená v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti.

2.8 Diagnostické ústavy
Diagnostické ústavy rozmiestňujú mládež na základe komplexného vyšetrenia do príslušných druhov a typov zariadení. Detský diagnostický ústav plní diagnostické úlohy pre deti predškolského veku a pre mládež, dochádzajúcu do základnej deväťročnej školy alebo do osobitnej školy, ktorá má byť alebo je zaradená v detských výchovných ústavoch alebo v detských výchovných ústavoch so zvýšenou výchovnou starostlivosťou.

2.9 Kluby
Sú v prevádzke spravidla celý rok okrem dní pracovného pokoja.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Bláha V., a kol.: Výchovno vzdelávacia činnisť v školskej družine, SPN BA 1987, Kaiser A., Kaiserová R.: Učebnica pedagogiky, SPN BA 1992, Opata R. a kol.: Toória a prax mimotriednej výchovy, SPN BA 1980, Šalingová M., Mandíková Z.: Slovník cudzích slov, SPN BA 1979
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.