referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Pondelok, 26. februára 2024
Výchova mimo vyučovania vo výchovnovzdelávacom systéme
Dátum pridania: 29.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Saxanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 781
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 

V čase školských prázdnin zostáva klub v prevádzke, ak dochádza aspoň 15 žiakov.
Umiestnenie a vybavenie klubu
Klub organizuje svoju činnosť v priestoroch vyhradených na tento účel v čase mimo vyučovania, tiež v uvoľnených školských priestoroch – telocvičňa, dielne, odborné učebne, ihriská, záhrada... K základnému vybaveniu klubu patrí dostatok zamestnávacích pomôcok, hračiek, didkatických, spoločenských a stolných hier, pomôcok pre telesnú výchovu a šport. Klub využíva vo svojej vzdelávacej práci tiež vybavenie školy.
Vedenie klubu
Ak je klub súčasťou školy, za jeho činnosť a prevádzku zodpovedá vedúci vychovávateľ, ktorý je podriadený riaditeľovi. Na čele zariadenia ktoré je samostatným výchovným zariadením je riaditeľ.
Oddelenie klubu vedie vychovávateľ; záujmoný krúžok môže viesť externý pracovník.
Vychvávatelia spolupracujú s učiteľmi školy, zákonnými zástupcami žiakov, s ktorými riešia vážne výchovné otázky.

3.1 Momentálny stav
Postavenie školského klubu vyplýva na jedej strane z jednoty výchovno-vzdelávacích cieľov a na strane druhej z rozdielnych spôsobov, akými ich základná škola dosahuje pri vyučovaní a pri výchovno-vzdelávacej práci mimo vyučovania.
V jednej učebnici zo strednej školy som našla takto optimistický opis školského klubu:
„Vo výchovných činnostiach základná škola učí žiakov, ktorý navštevujú školský klub odpočívať a rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, pomáha uspokojovať, kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité záujmy žiakov, orientovať ich tak, aby sa dosiahla zhoda osobných a spoločenských záujmov. Vedie ich k samoobsluhe a učí ich primerane sa zúčastňovať na spoločensky prospešnej činnosti pre kolektív spolužiakov, dospelých, rodičov, učiteľov, ostatných občanov, ku skrášľovaniu prostredia a okolia školy, obce a pod. Významnou úlohou školského klubu je naučiť žiakov pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a osvojiť si správny spôsob učenia. Školský klub poskytuje žiakom podľa svojich možnstí príležitosť pripravovať sa na vyučovanie nielen ústne, ale aj písomne.“
Vyštudovala som pedagogickú a sociálnu akadémiu. Podmienkou pre jej úspešné ukončenie a pripustenie k maturite bolo okrem iného absolvovanie praxe aj v školskom klube. Viem ako to v tomto zariadení chodí. Učiteľky majú málokedy čas s deťmi odpočívať nehovoriac o spoločnom robení si domácich úloh. Na druhej strane školský klub dokonale napomáha žiakom pri voľbe ich budúceho povolania, keď podporuje krúžky ako hudobú výchovu, výtvarnú výchovu či tanečnú.. Myslím, že takýchto krúžkov je hlavne v Bratislave neúrekom.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Bláha V., a kol.: Výchovno vzdelávacia činnisť v školskej družine, SPN BA 1987, Kaiser A., Kaiserová R.: Učebnica pedagogiky, SPN BA 1992, Opata R. a kol.: Toória a prax mimotriednej výchovy, SPN BA 1980, Šalingová M., Mandíková Z.: Slovník cudzích slov, SPN BA 1979
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.