referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Výchova mimo vyučovania vo výchovnovzdelávacom systéme
Dátum pridania: 29.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Saxanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 781
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
ÚVOD:
Snahou každej spoločnosti je vychovať vo svojom prostredí plnohodnotného človeka, ktorý dokáže po stránke vedomostnej i morálnej prebrať v svojej dospelosti spoluzodpovednosť za jej ďalšie napredovanie a rozvoj.

Na prvý pohľad má k dispozícii veľa prostriedkov. Pri podrobnejšom pohľade si uvedomíme ich špecifickosť a pomerne úzke zameranie. Jednu z možností pôsobenia na mladého človeka v širšom spektre predstavuje výchova mimo vyučovania vo výchovno- vzdelávacom systéme.

V tejto práci sa pokúsim na základe definície pojmu výchovy predstaviť možnosti a základné inštitúcie v ktorých prebieha výchova mimo vyučovania. V závere porovnám moje praktické skúsensenosti s teóriou tejto výchovy.

1.0 Definícia výchovy
Podľa Kaisera a Kaiserovej v učebnici pedagogiky je “výchova na to, aby človek dosiahol primeranú formu existencie a kedže si neprináša žiadne pevné spôsoby, reakcie je teda voči svetu otvorený, možno ho vychovávať.Výchova je teda zameraná na schopnosť človeka konať.” Výchova je definovaná v slovníku cudzích slov takto:“sústavné cieľavedomé pôsobenie na mladého človeka zabezpečujúce jeho všestranný rozvoj.“ Keď toto všetko zhrnieme možno konštatovať, že výchova je cieľavedomá zámerná sústavná činnosť, ktorou formujeme všestranne harmonicky rozvinutú osobnosť po stránke psychickej a telesnej a to v súlade s potrebami spoločnosti.

Výchova mimo vyučovania vo výchovno vzdelávacom procese sa uskutočňuje najmä v školských kluboch.
Toto pôsobenie na žiakov mimo vyučovania je neoddeliteľnou súčasťou našej výchovno vzdelávacej sústavy a je jednou z najvýznmnejších foriem starostlivosti o deti zamestnaných rodičov. Uskutočňuje sa výchovno- vzdelávacou činnosťou organizovanou školou mimo povinného vyučovania a činnosťou ostatných inštitúcií ktoré sa podieľajú na výchovno-vzdelávacej práci s deťmi a mládežou. Ich obsahom je naučiť deti účelne využiť voľný čas relaxáciou, štúdiom a záujmovou činnosťou.
Súčasťou výchovno-vzdelávacej práce mimo vyučovania je záujmová činnosť, ktorá významným spôsobom pomáha vo výchove a vzdelávaní žiakov so slabším prospechom i žiakov talentovaných, ovplyvňuje a usmerňuje deti pri voľbe povolania.
Osobitný význam má v súčasnosti výchova k účelnému využitiu voľného času. Neustále rastúce hmotné zabezpečenie ľudstva vedie zákonite k rozširovaniu priestoru na voľný čas. Tento proces v sebe skrýva veľké nebezpečie najmä vtedy, ak bude bez regulácie a kontroly ponechaný živelnému vývoju.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Bláha V., a kol.: Výchovno vzdelávacia činnisť v školskej družine, SPN BA 1987, Kaiser A., Kaiserová R.: Učebnica pedagogiky, SPN BA 1992, Opata R. a kol.: Toória a prax mimotriednej výchovy, SPN BA 1980, Šalingová M., Mandíková Z.: Slovník cudzích slov, SPN BA 1979
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.