referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Proces výchovy pre život v rodine
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 369
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
Téma: Proces výchovy pre život v rodine

Výchovu pre život v rodine treba chápať ako súčasť formovania celej osobnosti. Kritériom charakternosti je, ako sa človek správa v rozličných životných situáciách.
V procese mravnej prípravy na zodpovedné partnerstvo, manželstvo a rodičovstvo z hľadiska formovania mravného vedomia dbá vychovávateľ na to, aby spôsobom primeraným veku oboznamoval mladého človeka s tým, čo je dobré a čo zlé, čo sa smie a čo nesmie, čo je správne a čo nesprávne.

Veľmi dôležité je, aby mladý človek nedostával len poučenie o tom, čo sa smie a čo nie, ale aby sa mu aj vysvetlilo, prečo je to tak. Výchovný proces sa neskončil tým, že sme dieťa poučili o tom, čo sa smie a čo nie, ani tým, že sa nám podarilo presvedčiť ho o dôležitosti rešpektovať tú alebo onú požiadavku.
Je potrebné zvnútornenie, to znamená, že dieťa musí prijať získané informácie kladne, stotožniť sa s nimi tak, aby sa stali súčasťou jeho presvedčenia.

V procese výchovy pre rodinný život, v príprave človeka na zodpovedné partnerstvo, manželstvo a rodičovstvo hrá veľmi dôležitú úlohu rodina, ktorá je pre svoju citovú bohatosť, presvedčivosť, názornosť a aj priamu zainteresovanosť vychovávaného, včleneného do kolektívu, veľmi pôsobivá. Kladie základy celého mravného profilu, základy pre budúci život v rodine, pomáha najúčinnejšie pretvárať vedomie na presvedčenie a konanie.

Aby správanie mladého človeka zodpovedalo mravným a spoločenským normám, už od útleho detstva ho treba o nich poúčať, vštepovať mu ich, opodstatnenosť požiadaviek na jeho správanie vysvetľovať.
Dôležitou podmienkou úspešnosti výchovy je vytýčiť cieľ a nestrácať ho zo zreteľa od útleho detstva až po dospelosť. Výchovu pre život v rodine treba teda chápať ako súčasť formovania celej osobnosti.
 
Zdroje: Helena Rozinajová , Výchova pre život v rodine
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.