referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Utorok, 6. decembra 2022
Citovanie publikácií v teórii a v praxi
Dátum pridania: 19.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 760
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Bibliografický odkaz: údaje, ktoré umožňujú presne identifikovať dokument, na ktorý sa odkazuje, z ktorého pochádzajú citáty, parafrázy, odkazy a výťahy. /3/
– je informácia o dokumente, ktorý sa skutočne použil pri písaní práce. Býva súčasťou zoznamu použitej literatúry. /2/
Parafráza je prerozprávanie myšlienky vlastnými slovami. Parafrázy nesmú skreslovať zmysel myšlienky. /3/

Odkazy na určitého autora či dielo sa požívajú vtedy, ak sa názory na určitý problém sa líšia, sú rozporné, ak naša téza zodpovedá alebo, naopak, protirečí niečomu, čo tvrdia iní autori. /3/
Výťah je krátke zhrnutie orginálnej pasáže. /3/
Pri každom citáte, voľnej reprodukcii myšlienky /parafrázy/, odkaze, či výťahu je potrebné uviesť prameň, pretože v opačnom prípade sa to považuje za krádež myšlienok. /3/

Metódy citovania publikácií:

1. Metóda prvého údaja a dátumu / metóda meno – dátum /

V texte sa uvedie prvý údaj / autor alebo názov dokumentu / a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj nachádza v rámci textu, rok sa uvedie za ním v zátvorkách.
Ak sa nenachádza, prvý údaj a rok sa uvedú v zátvorkách spolu. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla strán.
Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami / a, b, c / a pod. /2/

2. Metóda číselných citácií:

Čísla, ktoré sa uvádzajú ako horné indexy alebo v zátvorkách v texte odkazujú na dokumenty v takom poradí v akom sa citujú prvýkrát. Nasledujúce citácie dostávajú také isté číslo, ako má prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti dokumentu, môže sa za číslom citácie uviesť čísla strán.
Poradiu citácií v texte sa potom prispôsobí aj číslovanie odkazov v zozname literatúry. /2/

3. Metóda citácie v poznámkach: / poznámka pod čiarou, na konci kapitoly, na konci práce /

V zátvorkách alebo v hornom indexe za citátmi v texte sa uvedú čísla, ktoré odkazujú na poznámky. Tieto poznámky môžu obsahovať citácie, ktoré sú usporiadané v takom poradí ako sa citácie uvádzajú v texte. Každá citácia alebo každá skupina citácií má svoje číslo. Príslušná poznámka môže obsahovať viac ako jednu citáciu dokumentu. Aj keď sa jeden dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla.

Pri uvádzaní citácií v poznámkach musí prvá citácia v dokumente / príp. aj každá prvá citácia v kapitole / obsahovať nevyhnutné údaje, ktoré spoja citáciu s príslušným odkazom v zozname literatúry. Prvá citácia musí obsahovať minimálne meno / mená / autora a úplný názov tak, ako je to uvedené v odkaze v zozname literatúry. Za nimi sa podľa potreby uvedie číslo / čísla / citovaných strán. /2/

Realizácia citovania publikácií:

1. Monografia – jeden autor

TUREK, Ivan : Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 3. nezmenené vydanie. Bratislava : Metodické centrum, 2002. 326. ISBN 80-8052-136-0 /1/

Bibliografický odkaz obsahujúci len povinné údaje : /3/
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. BRODŇAN, Ignác. 2004. Semestrálne prednášky. Levice, 2. NORMA STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia, Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, 3. TUREK, Ivan : 1999. Ako písať záverečnú prácu. Bratislava : Metodické centrum, 1999. 28 s. ISBN 80-8052-045-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.