referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Citovanie publikácií v teórii a v praxi
Dátum pridania: 19.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 760
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
ZELINA, Miron : Ako sa stať tvorivým. 1. vyd. 1997. ISBN 80-85701-09-X

PASCH, Marvin et al. : Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 1. vyd. 1998. ISBN 80-7178-127-4

Úplný bibliografický odkaz :

ZELINA, Miron : Ako sa stať tvorivým : Metódy a formy tvorivého riešenia problémov. 1. vyd. Šamorín : Fontana, 1997. 187. Okno do duše. ISBN 80-85701-09-X /3/

2. Príspevok v zborníku: /1/

BRODŇAN, Ignác : Špecializačné pomaturitné štúdium ako príprava vyšších odborných škôl. In : Odborné vzdelávanie v 21. storočí : Zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie, Budmerice 2.-3. októbra 2000. Bratislava, Metodické centrum 2000. s. 53-71

3. Články sériových publikácií / časopis, ročenky, revue, noviny /

1. článok v časopise:
BRODŇAN, Ignác : Vzdelávanie v mechatronike na stredných odborných školách. In : Technológia vzdelávania, roč. VII, 1999, č. 6 s. 11 /1/

2. článok v novinách:
BRODŇAN, Ignác : Nový štúdijný odbor mechatronika na stredných odborných školách. In : Učiteľské noviny. 25. nov. 1997, č. 31, s. 9-10
/1/

3. článok o článku v inom časopise: referát, recenzie
BALÁŽ, O. : Vaňová, M. : Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998, 91 s. In : Pedagogická revue. Roč. 51, 1999, č.1, s. 99-100. /3/

4. vyhlášky, zákony, normy:
vyhláška č. 131/1997 Zb. Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 7. mája 1997 o doktorandskom štúdiu.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Úplné znenie č. 30/1997 Z. z.
Norma STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia, Bibliografické odkazy. Obsah, forma, a štruktúra/3/

Spôsoby uvádzania citátov:

1. Metóda prvého údaja a dátumu: metóda meno – dátum
- príklady citácií metódou prvého údaja a dátumu: Pojem tvorivo – humanistické vyučovanie zaviedol Miron Zelina / 1997 /.
Je možné, ako tvrdí Švec / 1988 a, s. 263 / ...
...., ako tvrdí Švec / 1998 b, s. 200 / ...

V zozname bibliografických odkazov sa musia pri tejto metóde dokumenty uvádzať v abecednom poradí a takto:
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
ŠVEC, Štefan. 1998 a. Vyučovacie metódy. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1998. 315 s. ISBN 80-85697-69-6
ŠVEC, Štefan. 1985 b. Didaktika. Bratislava : SPN, 1985. 269 s.
ZELINA, Miron. 1997. Humanizácia školstva. Bratislava : Psychodiagnostika, 1997. 241 s. ISBN 0-8097-020-3 /3/
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. BRODŇAN, Ignác. 2004. Semestrálne prednášky. Levice, 2. NORMA STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia, Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, 3. TUREK, Ivan : 1999. Ako písať záverečnú prácu. Bratislava : Metodické centrum, 1999. 28 s. ISBN 80-8052-045-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.