referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Citovanie publikácií v teórii a v praxi
Dátum pridania: 19.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 760
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Ak sa používa citačná metóda prvého údaja a dátumu, za údajom o autorovi sa dvojbodka nepoužíva. Za rok sa uvedie bodka. /2/

2. Metóda číselných citácií
- príklady číselných citácií :
Pojem tvorivo – humanistické vyučovanie zaviedol Miron Zelina / 6 /
Je možné, ako tvrdí Švec / 2, s. 263 / .....

V zozname bibliografických odkazov sa musia pri tejto metóde dokumenty číslovať.
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
1.
2. ŠVEC, Štefan. : Vyučovacie metódy. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1998. 315 s. ISBN 80-85697-69-6
3.
4.
5.
6. ZELINA, Miron. : Humanizácia školstva. Bratislava : Psychodiagnostika, 1997. 241 s. ISBN 80-8097-020-3 /3/

3. Metóda citácií v poznámkach
- príklady:
Pojem tvorivo – humanistické vyučovanie zaviedol Miron Zelina 1...
Je možné, ako tvrdí Švec 2...
Podobný názor zastáva aj M. Zelina 3...
Podľa Zelinu 4 ....
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 ( ZELINA, Miron. : Humanizácia školstva. Bratislava : Psychodiagnostika, 1997. 241 s. ISBN 80-8097-020-3
2 (5. ŠVEC, Štefan. : Vyučovacie metódy. 2. vyd. Bratislava, SPN, 1998. 315 s., 263. ISBN 80-85697-69-6
3 ( ZELINA, Miron. : Humanizácia školstva. s. 26.
4 ( ZELINA, ref 1, s. 56.

Ak sa odkaz urobí cez sprostredkujúci prameň, t.j. orginálny zdroj nie je k dispozícii, vyhotoví sa odkaz na orginálny zdroj, za ktorý nasleduje slovo
Podľa : / Zdroj : alebo Prameň : / a údaje o sekundárnom zdroji. Napríklad : Stračár definuje vyučovaciu metódu takto „ ........“5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 ( STRAČÁR, Emil : Systém a metódy riadenia učebného procesu. Bratislava : SPN, 1973. 361 s., s. 58. Podľa TUREK, Ivan : Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 2. dopl. Vyd. Bratislava : Edukácia, 1998. 326 s.

V záverečnej práci sa môže používať iba jedna z vyššie uvedených metód citácií ! /3/

Záver

V tejto práci sú uvedené tri druhy spôsobu citácie z odbornej literatúry. Záleží od typu záverečnej práce, ktorý spôsob je najvhodnejší použiť. V mojej záverečnej práci som sa rozhodla použiť metódu číselnej citácie, ktorá je presná, jednoduchá a prehľadná.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: 1. BRODŇAN, Ignác. 2004. Semestrálne prednášky. Levice, 2. NORMA STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia, Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, 3. TUREK, Ivan : 1999. Ako písať záverečnú prácu. Bratislava : Metodické centrum, 1999. 28 s. ISBN 80-8052-045-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.