Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hmotná núdza od 1. 9. 2009

Téma: Hmotná núdza od 1. 9. 2009

Nariadením vlády sa zvyšujú dávky v hmotnej núdzi. Dôvodom je júlové zvýšenie životného minima o 3,5 %, ale aj hospodárska kríza. Pracujúcich, ktorých zastihla prvá vlna prepúšťania začiatkom roka, sa buď skončí, alebo skončilo poberanie dávok v nezamestnanosti.
Tí najchudobnejší majú nárok na dávku v hmotnej núdzi. Na dávku v hmotnej núdzi má ten, koho rodinný príjem nedosahuje úroveň životného minima 185, 19 € ani si ho nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť vlastnými pričinením.

A, Dávka hmotná núdza:

Dávka- hmotná núdza
1, Jednotlivec bez detí 60,50 € 1 822,60 Sk
- S dieťaťom 1 až 4 115,10 € 3 467,50 Sk
- S dieťaťom 5 a viac 168,20 € 5 067,19 Sk

2, Dvojica bez detí 105,20 € 3 169,25 Sk
- S dieťaťom 1 až 4 157,60 € 4 747,80 Sk
- S dieťaťom 5 a viac 212,30 € 6 395,70 Sk

- Tehotn 13,50 € 406,70 Sk

- Rodičia starajúci sa o dieťa do 1 roka: 13,50 € 406,70 Sk

- Na vzdelávanie pre dieťa: 17,20 € 518,10 Sk

B, Príspevky k dávke hmotnej núdzi:

- Na zdravotnú starostlivosť 2,00 € 60,25 Sk
- Príspevok na bývanie :
1 osoba 55,80 € 1 681,- Sk
Jeden a viac osôb: 89,20 € 2 687,20 Sk

- Aktivačný príspevok 63,07 € 1 900,- Sk
- Ochranný príspevok 63,07 € 1 900,- Sk

Zdroje:
Hospodárske noviny z 28.augusta 2009 : Čo sa mení od septembra strana 6, -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk