referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Príspevok na rozbehnutie živnosti I.
Dátum pridania: 25.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 625
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Začínajúci podnikatelia majú niekoľko možností, ako sa dostať k peniazom na rozbeh svojho podniku. Pri založení živnosti môžu získať jednorazový nenávratný príspevok z úradu práce alebo im štát môže dva roky prispievať na sociálne a zdravotné odvody.

Nižšie odvody :

Od marca majú noví živnostníci možnosť požiadať úrad práce, aby prispieval na ich odvody.
"Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti“ môže dostať uchádzač o zamestnanie, ktorý bol nezamestnaným najmenej tri mesiace, bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ktorý bude vykonávať živnosť minimálne dva roky.

Musí s príslušným úradom práce uzavrieť písomnú dohodu, v ktorej si obe strany okrem iného dohodnú aj spôsob kontroly plnenia podmienok a v ktorej sa úrad práce zaviaže, že preplatí odvody živnostníkovi najneskôr do 30 dní, odkedy živnostník predloží doklady o ich zaplatení.

To znamená, že pri tejto podpore živnosti musí nový podnikateľ s úradom komunikovať každý mesiac.

Úrad poskytne príspevok na odvody vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu, teda z minimálnej mzdy, ktorá je tento rok 295,5 eura.
Na preddavky na zdravotné poistenie bude úrad prispievať maximálne počas 22 mesiacov, na sociálne odvody od 19. do 22. mesiaca.
Dovtedy totiž nový živnostník nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V tomto roku je mesačná výška príspevku 41,37 eura, čo pokrýva zdravotné poistenie. Na budúci rok sa mesačný príspevok zvýši aj o sociálne poistenie. V priemere to bude 79,21 eura.

Príspevok na štart :

Príspevky na odvody sa zídu tým živnostníkom, ktorí sa rozhodnú pre oblasti nenáročné na počiatočné investície.
Ide najmä o zručnosti zodpovedajúce nízko kvalifikovaným nezamestnaným.
Ak živnostník potrebuje na štart svojho podnikania nejaký hmotný majetok, skôr môže siahnuť po jednorazovom "príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť“.
Získať obe dotácie je vylúčené.

O tento príspevok môže žiadať nezamestnaný, ktorý bol v evidencii aspoň tri mesiace a bude živnostníkom aspoň dva roky.
Záujemca musí na úrade práce absolvovať školenie o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a musí predložiť podnikateľský zámer.

V ňom opíše, na čo chce štátnu dotáciu minúť. Výška jednorazového príspevku je 3 775 eur, v Bratislave 2 416 eur.
Od apríla sa posudzovanie príjemcov dotácie sprísnilo. Plány budú posudzovať komisie, na úradoch práce budú okrem teoretických aj praktické školenia.

Kde môže živnostník získať peniaze na rozbeh podnikania :

1, príspevky na zdravotné a sociálne odvody :

A, môže sa o ne uchádzať nezamestnaný, ktorý bol v evidencii minimálne 3 mesiace
B, bol zároveň poberateľom dávky v hmotnej núdzi
C, Každý mesiac bude úradu poskytovať doklady o zaplatení odvodov
D, úrad mu preplatí odvody vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu
E, zdravotné odvody bude preplácať 22 mesiacov, sociálne odvody od18 do 22 mesiaca

2, Príspevok na založenie SZČO :

A, absolvuje na rade práce teoretickú a praktickú prípravu na začatie podnikania
B, predloží podnikateľský plán, ktorý odsúhlasí komisia na úrade
C, bude prevádzkovať živnosť minimálne 2 roky
Informácie o príspevku dostane žiadateľ na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste, kde je vedený ako uchádzač o zamestnanie.

Zhrnutie podmienok nároku :

1, uchádzač musí byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie
2, Uchádzač o zamestnanie je evidovaný na úrade práce minimálne 3 mesiace.
3, Absolvuje školenie, musí vyplniť test a obhájiť svoj podnikateľský zámer pred komisiou

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: , Kešelová Daniela : Inštitút pre výskum rodiny a práce Znevýhodnené skupiny na trhu práce -zamestnávanie a zamestnanos
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.