referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Vývinová psychológia
Dátum pridania: 25.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 270
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 

Americká vývinová psychologička Elizabeth B. Hurlocková (1956) rozlišuje štyri základné skupiny vývinových zmien:

1. Zmeny veľkosti
Zmeny tohto druhu možno pozorovať vo fyzickom i psychickom vývine.
S vekom narastajú miery výšky, hmotnosti, vnútorných orgánov (srdce, pľúca, žalúdok - zväčšeným objemom môžu slúžiť vzrastajúcim potrebám organizmu), podobne sa rozširuje slovník dieťaťa, narastajú jeho schopnosti myslenia, zapamätúvania, pozornosti, tvorivej predstavivosti, ak sa jednotlivec vyvíja normálne.

2. Zmeny proporcií
Dieťa nie je zmenšeninou, miniatúrou dospelého, ako sa verilo v minulosti, ale jeho telo (veľkosť častí) má odlišné proporcie v porovnaní s dospelým.
Tieto rozdiely v telesných proporciách zaznamenávame len do určitého veku, to znamená do chvíle, keď dieťa dosiahne zrelosť (okolo 13. roku života).
Vtedy telesné proporcie začínajú zodpovedať proporciám dospelej osoby.

Podobné zmeny proporcií zaznamenávame aj v psychickom vývine.
V ranom detstve prevažujú vo vedomí dieťaťa fantazijné obrazy voľne spojené so skutočnosťou.
S vekom fantazijné elementy ustupujú reálnym faktom, reálnemu zobrazeniu a fantázia podlieha kontrole a ohraničeniu v takej miere, aby mohla byť využitá vo všetkých druhoch tvorivej činnosti.
Spočiatku sa záujem dieťaťa sústreďuje okolo vlastnej osoby a hier, neskôr sa presúva aj na poznanie iných detí
(napr. v susedstve) a záujmy dospievajúcich sa sústreďujú na osoby opačného pohlavia.

3. Zánik starých vlastností
Medzi postupne zanikajúce telesné znaky patrí napr. tzv. detská žľaza umiestnená v hrudníku, Babinského a Darwinov reflex, novorodenecké vlasy, mliečny chrup.

Z psychických funkcií postupne stráca svoju užitočnosť a zaniká napr. džavotanie a všetky iné formy prvotnej reči, impulzy dieťaťa k činnosti, ktoré sa objavujú pred myslením, detské formy motoriky, plazenie, lezenie, detský animizmus (oživovanie neživého), antropomorfizmus (prisudzovanie ľudských vlastností veciam, zvieratám a javom sveta) a pod.

4. Vznik nových vlastností
Niektoré z nich dieťa získava v procese učenia, ale veľa nových čŕt sa objaví ako výsledok dozrievania alebo rozvíjania vrodených dispozícií cvičením a učením, ktoré neboli úplne rozvinuté v čase narodenia.
Medzi fyzické vlastnosti tohto druhu patria prvotné a druhotné pohlavné znaky, y ktorých druhé sa objavujú v priebehu prvých mesiacov obdobia dospievania.

Medzi psychické patrí zvedavosť spojená s otázkami pohlavia, morálne normy, náboženské presvedčenie, rôzne formy jazyka a pod.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.