referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Psychologické základy výchovy
Dátum pridania: 25.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 679
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Výchova tvorivej, pozitívnej osobnosti je veľmi zložitý proces. Zložitosť tejto výchovy (v širšom slova zmysle) je daná predovšetkým tým, že v jej realizácii sa pomerne často vyskytujú protiklady medzi cieľmi výchovy a realitou, medzi snahou školy a iných výchovných inštitúcií a rodinným prostredím, medzi cieľavedomým výchovným snažením a správaním dospelých, pričom často aj vo vysokých funkciách.

Výchova je zložitá aj preto, lebo učiteľ a vychovávateľ vychováva žiakov, chovancov, učňov rôznych individualít. Každý jednotlivec, v našom prípade každý učeň, doteraz prekonal svoju vlastnú, nikým neopakovateľnú cestu, ktorá v značnej miere ovplyvňuje výsledky výchovného pôsobenia.

Všeobecná psychologická analýza výchovného pôsobenia

Ak človek pôsobí na iného človeka a v jeho psychike vplyvom tohto pôsobenia vznikne nejaká zmena, hovoríme o psychickom pôsobení.
Psychické pôsobenie môže byť priame a nepriame.

O priamom, bezprostrednom psychickom pôsobení hovoríme, keď človek priamo, bez nejakého medzičlánku vplýva na psychiku iného človeka alebo skupiny ľudí.

Nepriamym, sprostredkovaným pôsobením je taký vplyv človeka na psychiku iných ľudí, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom výtvorov vlastnej práce.
Napríklad tvorivý umelec, vedec, novinár pôsobí na psychiku iných ľudí svojimi dielami.
To je jedna stránka psychického pôsobenia.

Druhá stránka tohto procesu spočíva v reakcii človeka (ľudí) na toto pôsobenie.

Táto stránka je veľmi zložitá. Zložitosť reakcie na psychické pôsobenie je v tom, že medzi psychické pôsobenie a reakciu naň sa vsúva celý psychický život tohto jedinca.
Tie isté výchovné zásahy nenavodia u všetkých detí rovnakú reakciu, ba ani u toho istého človeka ten istý výchovný vplyv nemá za následok vždy rovnakú reakciu.
Napríklad tá istá odmena alebo trest môže vyvolať v rôznych podmienkach a situáciách rozličné reakcie toho istého človeka.

Reakcie jednotlivcov na psychické pôsobenie môžu byť negatívne alebo pozitívne.

Negatívne reakcie na psychické pôsobenie môžu u jednotlivcov vystupovať v dvojakej podobe:

aktívny negativizmus
pasívny negativizmus.

O aktívnom negativizme hovoríme, keď jednotlivec pri psychickom pôsobení reaguje tak, že sa aktívne postaví proti zmyslu tohto pôsobenia.

Táto reakcia sa prejavuje napr. ako trucovité a vzdorovité správanie dieťaťa alebo žiaka či učňa, namierené proti pôsobeniu rodičov, učiteľa, majstra.

O pasívnom negativizme hovoríme, keď jednotlivec na pôsobenie rodiča, učiteľa či majstra reaguje pasívne odmietavým postojom.
Navonok to vyzerá tak, že nekoná ani proti pôsobeniu, ani v súlade s ním.
Správa sa indiferentne, akoby sa ho to ani netýkalo.

O pôsobení, ktoré vyvoláva takýto pasívny negativizmus zo strany žiaka hovoríme, že sa podobá „hrachu hádzanému na stenu“.

Pozitívna reakcia pri psychickom pôsobení vzniká u jednotlivcov vtedy, keď sa u nich prejaví ako činnosť v súlade s pôsobením. Aj pozitívna forma reakcií môže mať dvojakú podobu.

Môže s stať, že jednotlivec pôsobí navonok aktívne, reaguje na pôsobenie, ale bez vnútorného presvedčenia.
Robí to niekedy iba vplyvom sugestívnej sily rodiča, učiteľa, majstra alebo pod vplyvom ich autority, ale vnútorne s nimi nesúhlasí.

Chýba mu vnútorné presvedčenie o správnosti pôsobenia.
Jednotlivec v takomto prípade reaguje na psychické pôsobenie naoko síce kladne, ale vnútri ostáva pasívny.

Najpozitívnejšia forma reakcií detí a mládeže, ale aj dospelých na psychické pôsobenie vzniká vtedy, ak na základe vnútorných pohnútok a presvedčení konajú v súlade s požiadavkou psychického pôsobenia.

Táto najvyššia forma reakcií jednotlivca na psychické pôsobenie učiteľov, rodičov, vychovávateľov a iných výchovných pracovníkov je psychologickým základom úspechu výchovného pôsobenia.

Výchovné pôsobenie je tiež psychickým pôsobením, lebo tak ako psychické pôsobenie má za následok zmenu v psychike u toho, na koho sa upriamuje.
Je to však osobitná, kvalitatívne vyššia forma psychického pôsobenia.
Zmyslom výchovného pôsobenia je navodiť plánovitú, cieľavedomú a systematickú zmenu v psychike jednotlivca. Tieto vlastnosti psychickému pôsobeniu obyčajne chýbajú.
Pri psychickom pôsobení vzniká jednoducho zmena v psychike človeka, pri výchovnom pôsobení je táto zmena plánovaná, programovaná.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.