referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Pondelok, 28. novembra 2022
Autorita majstra odbornej výchovy
Dátum pridania: 09.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 776
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Požiadavky pre získanie osobnej autority majstra
•Kvalifikačné oprávnenie - odborné vzdelanie a príslušná prax v odbore.
•Všeobecné a špeciálne schopnosti na plnenie odborných, organizačných a výchovných úloh.
•Morálne a spoločenské oprávnenie na vykonávanie funkcie riadiť iných.
•Charakterové vlastnosti.
•Vystupovanie, ktoré zodpovedá spoločenským požiadavkám a etickým normám.
•Vysoký stupeň sociability.
Samozrejme, že existujú i nevhodné spôsoby získavania autority (pozri napr. Růžička, 1985)

Patria k nim:

1.Vynucovanie si autority násilím - vyhrážaním, krikom, naháňaním strachu. Žiaci alebo učni sa boja, keď je majster na pracovisku plnia si svoje úlohy, ale po jeho odchode nastáva odreagovanie, pracovná disciplína sa uvoľňuje. Žiaci či učni si vytvárajú negatívne postoje, podriaďujú sa len z nutnosti.
Takýto prístup je výrazom pohodlnosti alebo bezradnosti, či neschopnosti jednať s ľuďmi.

2.Vynucovanie si autority zdôrazňovaním odstupu - majster je odmeraný, chladný, neprístupný. Dostáva sa tak do izolácie, nepozná problémy učňov, a preto nedokáže ani primerane reagovať na ich konanie. Môže tak zakrývať nedostatočné odborné vedomosti alebo malí riadiace skúsenosti.

3.Kupovanie si autority. Dochádza k tomu vtedy, ak je žiakom či učňom daná veľká voľnosť, ak majster prehliada ich nedostatky v práci, dôsledne ich nehodnotí a nekontroluje. Niekedy učňom ustupuje a podriaďuje sa ich záujmom. Vedie to k neplneniu pracovných úloh, ale tiež k veľmi priaznivým postojom k majstrovi až k neprimeranému chváleniu.

Pri vedení pracovnej učebnej skupiny je potrebné zadávať žiakom jasné ciele, o čom sme už hovorili.
U žiakov, ktorí si svoje ciele uvedomujú, je to pomerne ľahké. Jednoznačne definované ciele majú vplyv na lepšie výkony. „Vytyčovanie cieľov“ je dôležitou profesionálnou technikou majstra odbornej výchovy, lebo prebúdza očakávanie u žiaka a umožňuje spätnú väzbu o výsledkoch.


Pri stanovení cieľov existujú dve možnosti
:
•Ciele žiakom zadať.
•Ciele stanoviť spoločne so žiakmi.
Obidve metódy fungujú, ale druhá je efektívnejšia.
Dôvod spočíva v tom, že žiak je angažovanejší, keď na definícii cieľa spolupracoval. Má teda podiel na cieli i výsledku.
Ak určujete ciele, dbajte na to, aby to boli ciele rozumné.

Rozumný cieľ je:
1)špecifický - je jasne vymedzený,
2)merateľný - dá sa zistiť, že sa dosiahol,
3)dosažiteľný - je reálny,
4)relevantný - je to prvoradý, platný cieľ,
5)reprodukovateľný - dajú sa výsledky porovnať po určitom čase.

Cvičenie: Previerka cieľov.

Vyberte si učňa, ktorý podáva dobré výkony - nie najlepšieho, ani najhoršieho. Odpovedzte na otázky o učňovi a požiadajte ho, aby urobil to isté. Spolu potom prediskutujte:

1.Na čom je v tvojej odbornej príprave hlavná zodpovednosť, aká je tvoja hlavná povinnosť.
2.Vymenuj dve až tri oblasti, v ktorých si vynikajúci.
3.Vymenuje jednu až dve oblasti, kde by si mohol vykonať viac.
4.Na ktorých cieľoch by si chcel, resp. musíš ďalej pracovať?

Kto chce byť v povolaní úspešný, potrebuje ciele. I majster odbornej výchovy má mať jasne definované profesijné ciele. Vyplňte preto i vy otázky o cieľoch.

Väčšinou nie je ľahké motivovať iných. Iba vytvorením pozitívnych predpokladov sa môžete pričiniť o to, aby sa žiaci motivovali sami. Úspešným majstrom odbornej výchovy budete, ak splníte tri dôležité podmienky. Každú z nich musíte splniť jednotlivo a na jej základe budovať ďalšiu.

Všetci ľudia niečo chcú. Môžu to byť peniaze, povýšenie, spokojnosť alebo niečo iné.
Musia to chcieť dostatočne silne, aby boli ochotní niečo pre to urobiť.
Ako majster odbornej výchovy musíte toto želanie u žiaka či učňa poznať.
Ak niekto nemá žiadne ciele a želania, dá sa ťažko motivovať. Nemotivovaní žiaci prejavujú len málo vlastnej iniciatívy. Každý človek je však motivovateľný, pre úspešného majstra odbornej výchovy platí len to, „aby páku nasadil na správnom mieste“.
Človek musí vedieť, čo má robiť, aby bol úspešný.

Je zbytočné niečo chcieť, keď neexistuje žiadna praktická možnosť niekedy to dosiahnuť.
Ak má niekto možnosť, alebo plán, ako sa stať úspešným, pustí sa s chuťou do práce.
Ak dostane podporu a prostriedky k úspechu, využije ich. Dôležitým krokom v tomto procese je stanoviť, alebo ukázať cestu, ktorou je potrebné ísť. Majster odbornej výchovy vlastne poskytuje pomoc pri odstraňovaní bariér, ktoré vníma žiak na ceste k tomu, aby sa stal úspešným žiakom.

Sprostredkujte žiakom pocit, že ich námaha nie je zbytočná a že bude odmenená.

Veľa ľudí ciele má a vedia, čo musia urobiť, aby ich dosiahli, majú však obavy, že ich snaženie zostane nepovšimnuté,alebo že bude považované za bezcenné. Odmeňujte však iba snaženie, ktoré súvisí so stanovenými cieľmi. Odmenou je i uznanie.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.