referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Autorita majstra odbornej výchovy
Dátum pridania: 09.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 776
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Využitie poznatkov pedagogickej psychológie i psychológie práce

Človek vraj prestane skutočne pracovať, akonáhle sa stáva vedúcim skupiny (manažérom, majstrom).
Už nevyrába produkty, nevykonáva servis, neopravuje výrobky, ani ich nepredáva. Miesto toho sa snaží prinútiť iných k tomu, aby správne výrobky vyrábali, montovali ich, rýchle a presne ich opravovali, viac ich predávali, lepšie vykonávali servis, služby.

Riadenie (management) znamená priviesť iných k tomu, aby vykonávali určité práce. Táto zmena je problémom i psychologickým, nakoľko ide predovšetkým o otázku vplyvy a myslenia.

Uvedomujme si:

Riadiaci pohľad na prácu - v pracovnom procese sa človek nachádza v rôznom spoločenskom a riadiacom postavení.
V škole je žiak v podriadenom postavení, kým učiteľ je jeho nadriadeným.
Takisto v učilišti učeň je podriadený - majster nadriadený. Majster je ale vo vzťahu k riaditeľovi školy podriadeným a riaditeľ je síce nadriadený celej škole, ale podriadený vo vzťahu k pracovníkom príslušnej nadriadenej inštitúcie.

Pri riadiacom pohľade na prácu ide o vytváranie takých mechanizmov, aby bolo možné prostredníctvom riadenia ľudí - jednotlivcov či skupín - dosahovať čo najefektívnejšie pracovné výsledky, u majstra odbornej výchovy čo najlepšie učebné pracovné výsledky.
Takmer každý je schopný pohotovo rozprávať o najhoršom vedúcom akého kedy videl, ale tiež o najlepšom, ktorého pozná. Všeobecne sa dá ľahko rozoznať, či je majster zlý, alebo naopak vynikajúci.

Skúste si to teraz sami. Urobíme si cvičenie Najlepší a najhorší majster odborného výcviku.
Opíšte najlepšieho majstra, ktorého poznáte, alebo u ktorého ste pracovali (alebo ako si ho predstavujete).
Čo podľa vás robil, aby bol najlepší? Aké správanie, alebo aké znaky sú pre majstra charakteristické?

Uveďte spôsoby správania alebo charakteristiku optimálneho majstra:

Uveďte spôsoby správania alebo charakteristiku zlého majstra:

Cvičenie: Hodnotenie seba ako majstra odbornej výchovy.

Pozrite sa na seba z pohľadu svojho okolia a pokúste sa ohodnotiť tak, akoby to, podľa vášho názoru, urobili iné.
Nemáte čo stratiť, ale môžete veľa získať, ak budete k sebe úprimný.

V jednotlivých charakteristikách sa sám oznámkujte známkami 5 - 1 (najlepšia je 5, najhoršia - 1). Napríklad ak dávate jednoznačne konštruktívnu spätnú väzbu, ohodnotíte sa päťkou, prípadne štvorkou, ak ju hodnotíte negatívne, dáte si dvojku alebo jednotku.

Súčet:

Stupnica hodnotenia:

130-116 bodov:
Vaše konanie vás charakterizuje ako najlepšieho. Neprestávajte však na sebe pracovať. Vaše snaženie o kvalitu sa vyplatí.

115-104 bodov:
Stupeň vášho pozitívneho pôsobenia je vysoký a zrejme dosahujete i dobré výsledky. Myslite na to, že dnes „dobrý“ nie je dosť dobrý. Pracujte ďalej na svojich kvalitách majstra odbornej výchovy.

103 bodov a menej:
Požiadavky na kvalitných majstrov sú vysoké. Treba sa snažiť zvyšovať úroveň povolania majstra odbornej výchovy zvyšovaním kvality svojej práce. Využite šancu odlíšiť sa výbornými výsledkami od iných, nebude to stratený čas. Využite na svoje zdokonalenie aj toto štúdium.

V literatúre sa pojem autorita vysvetľuje veľmi rozdielne. Vymedzíme si ju ako „stupeň spoločenskej váhy konkrétnej osobnosti a mieru jej vplyvu na ľudí v určitej skupine.
Títo ľudia sú ochotní (vzhľadom na osobné prednosti, schopnosti a vlastnosti, uznávať jeho stanoviská alebo rozhodnutia a podriaďovať sa jeho príkazom“ (Pikala a kol. 1974, s.18).

Pozrime si z tohto hľadiska niekoľko výrokov:
•Mať autoritu = byť rešpektovaný
•Mať prestíž = byť uznávaný, kladne hodnotený
•Byť bez autority = prehliadajú ma
•Byť bez prestíže = pohŕdajú mnou.

Rozlišujeme dva druhy autority:

1) Neformálna alebo osobná autorita - závisí od osobných predpokladov zastávať nadriadené postavenie, od mravnej a odbornej prestíže a od osobného vplyvu.
Nezískava sa automaticky zaradením na miesto a vymenovaním do funkcie. Každý si ju musí sám postupne vybudovať uplatňovaním dobrých osobných a pracovných vlastností.
Musí sa sústavne udržiavať, neustále obnovovať a zvyšovať.

2) Formálna alebo funkčná autorita - viaže sa určité miesto v hierarchii inštitúcie. Zakladá sa na organizačno-právnych princípoch a realizuje sa formou disciplinárnych vzťahov nadriadenosti a podriadenosti.
Získava ju človek menovaním do funkcie.
Formálna autorita nestačí k tomu, aby vedúci optimálne viedol podriadených. Musí preukázať kladné osobné kvality a postupne dosahovať patričný vplyv na podriadených.
Na nižších stupňoch riadenia sa funkčná autorita nazýva aj riadiacou autoritou. Uplatňuje sa priamo pri organizovaní práce, pri organizovaní spolupráce, pri kontrole, stimulovaní a hodnotení pracovného výkonu.

Dobrý majster odbornej výchovy = funkčná autorita + osobná autorita.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.