referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Pomoc v hmotnej núdzi od 1.9.2009
Dátum pridania: 14.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 877
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Od 1.9.2009 sa na základe nariadenia vlády č. 324/2009 Z. z. zvýšili dávky v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie.

Hmotná núdza – je stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum ustanovené zákonom.
V tomto prípade ide o situáciu chudoby, do ktorej sa najčastejšie dostáva občan, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, nemá pracovný ani iný príjem napr. dôchodok.
Sociálna núdza – je stav, keď si občan nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť, alebo kontakt so sociálnym prostredím, najmä vzhľadom na vek, sociálnu neprispôsobilosť, alebo stratu zamestnania. / 1/ s. 98

Hmotná núdza :

Okruhy spoločne posudzovaných fyzických osôb na účely posudzovania hmotnej núdze sú manžel a manželka, rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok.

Životné minimum :

Životné minimum v prípade posúdenia hmotnej núdze umožňuje nastaviť hranicu, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze u občana a osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.

Sumy životného minima :

-185,19 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
-129,18 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu
-84,52 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa, nezaopatrené dieťa

Zákonný nárok :

Základné životné podmienky na účely zákona o pomoci v hmotnej núdzi sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Zákonné nároky sú :

-výživné
-náhradné výživné
-náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
-dávky nemocenského poistenia
-dávky dôchodkového poistenia
-dávky úrazového poistenia
-dávky garančného poistenia
-dávky poistenia v nezamestnanosti
-nároky z pracovnoprávnych vzťahov
-dávky výsluhového zabezpečenia
-opakované štátne sociálne dávky ( napr. rodičovský príspevok )

Pomoc v hmotnej núdzi :

Nástrojmi pomoci v hmotnej núdzi je :

1, dávka v hmotnej núdzi
2, príspevky k dávke hmotnej núdzi

Tieto sa však neposkytujú do súm životného minima, ale do súm taxatívne vymedzených v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.
Dávky v hmotnej núdzi sa od 1.septembra zvýšili.
Nové sumy sa zvyšujú o 13,5 €, ak občan alebo fyzická osoba, ktorá s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, je tehotná žena.
Toto zvýšenie patrí tehotnej žene od začiatku 4 mesiaca tehotenstva , ak preukáže svoje tehotenstvo na základe tehotenského preukazu a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.

Dávka 13,5 € mesačne :

U občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, ak je rodičom dieťaťa do jedného roka veku a preukáže sa potvrdením pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.
Patrí aj občanovi alebo fyzickej osobe, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje, ak mal bezprostredne pred narodením dieťaťa zabezpečované základné životné podmienky a poskytovanú pomoc v hmotnej núdzi a preukáže sa potvrdením pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.
Táto dávka patrí len jednému z rodičov, bez ohľadu na počet detí do jedného roku.

Dávka 17,20 € mesačne :

Dávka na účely zákona o pomoci v hmotnej núdzi mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní svoju povinnú školskú dochádzku.

Dávky v hmotnej núdzi :
-U jednotlivca 60,5 €
-U jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115,10 €
-U dvojice bez detí 105,20 €
-U dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157,60 €
-U jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168,20 €
-U dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 €

Nová výška dávky v hmotnej núdzi v prípade tehotných žien a rodičov do jedného roku dieťaťa je 13,5 € mesačne.
Nová suma dávka v hmotnej núdzi pre dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku je 17,20 € mesačne.

Príspevok na bývanie :

-55,80 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi
-89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú. (2)

Literatúra :

1, BAKOŠOVÁ, Zlatica. et. al. : 2005. Sociálna pedagogika pre pedagogické a sociálne akadémie. 1 vydanie Bratislava : SPN Mladé letá, 2005. 168 s. ISBN 80-10-00485-5
2 Hospodárske noviny č. 192/2009 z 7.októbra 2009 Pomoc v hmotnej núdzi je vyššia s. 23
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.