referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Záujmová činnosť žiakov ZŠ
Dátum pridania: 22.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 537
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Ako sme už uviedli záujmovú činnosť chápeme ako dobrovoľnú na základe vnútorného motívu a pohnútky človeka realizovanú činnosť vo viacerých oblastiach činnosti uskutočňovanú.

Na ilustráciu, odborná literatúra uvádza nasledovné činnosti v oblasti:

 • vedy,
 • kultúry a umenia,
 • telovýchovné, - športové,
 • branné,
 • technické,
 • ručné práce,
 • zberateľské,
 • prírodovedné,
 • chovateľské,
 • hudobné,
 • spevácke,
 • tanečné,
 • iterárne,výtvarné a dramatické.


Záujmové:

 • krúžky,
 • oddiely,
 • útvary,
 • súbory,
 • skupiny a oddelenia,


V uvedených činnostiach rozvíjajú žiaci: svoj talent, nadanie, záľuby, a zručnosť. Spomínaná záujmová činnosť im pomáha zmysluplne a zodpovedne využívať svoj voľný čas.

 

Voľný čas

Voľný čas tvorí a predstavuje dôležitú súčasť života detí a mládež, ale aj dospelých. Pedagógovia a vychovávatelia, vedúci krúžkov, by mali žiakom vštepovať, že voľný čas je spoločenská a užitočná hodnota, aby s touto hodnotou dokázali neskôr cieľavedome a hlavne zodpovedne narábať aj v dospelosti.
Z pedagogického hľadiska zdôrazňujeme pravidelné, dlhodobé a aktívne formy výchovy v záujmovej činnosti, ktoré poskytujú väčšie možnosti na cieľavedomé, sústavnejšie, dlhodobé výchovné pôsobenie a podmienky na rozvoj osobnosti žiaka.

Pravidelný a dlhotrvajúci kontakt výchovného pracovníka so žiakom umožňuje navzájom lepšie sa poznať, nadviazať neformálne vzťahy, komunikáciu, pozitívnej pedagogickej klímy, uplatňovať individuálny prístup a ďalšie pedagogické zásady. (Kratochvílová., 2004a, s.242-243)

Tradične predstavuje ťažisko voľno-časovej aktivity u žiakov. Z hľadiska obsahového zamerania ich môžeme rozdeliť na záujmové činnosti:

 • spoločensko-vedné (cudzie jazyky)
 • prírodovedné (biológia, botanika)
 • technické (PC technika, modelárstvo)
 • umelecko-estetické (hudba, spev, tanec, výtvarné a dramatické umenie)
 • telovýchovné (šport, turistika)
 • aktivity orientované na sebavzdelávanie a sebavýchovu (získanie vedomostí, zručností, návykov). (Novotná, Vladovičová 2003, s. 38)


Pávková dopĺňa ešte nasledovné záujmové činnosti orientované na:

1, pracovne–technické,
2, športové,
3, esteticko-výchovné. (Pávková., et. al 1999, s.52)


Špánik uvádza ďalšie záujmové činnosti, ktoré sú zamerané na:

a, vzdelávacie (jazykové, historické, strojopis),
b, kultúrno-umelecké (výtvarné, hudobné, dramatické),
c, turistické (pešia, lyžiarska turistika),
d, branné (strelecký, zdravotnícky). ( Špánik., 1990, s. 42 )

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: KRATOCHVÍLOVÁ, Emília.: 1983 Záujmy a záujmová činnosť žiakov a pionierov. Bratislava : Smena. In. KRATOCHVÍLOVÁ, Emília : 2004. Pedagogika voľného času Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. prvé vydanie Bratislava : Polygrafi, NOVOTNÁ, N. VLADOVIČOVÁ, N. : 2003. Physical – education Leisure Times Activities of Jounger Schoolaged Children. In. KAČÁNI, Vladislav, KRYSTOŇ Miroslav et. al. : 2005. Psychológia a pedagogika pomáhajú škole. Bratislava : vydal Milan Štefanko IRI, KRATOCHVÍLOVÁ, Emília : 2001 Voľný čas a pedagogika voľného času Organizačné formy výchovy v čase mimo vyučovania In : Vychovávateľ, roč. 56, december 2001, č. 4 s. 2-3, ŠPÁNIK, Miroslav : 1990. PEDAGOGIKA Výchova mimo vyučovania. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 77 s. ISBN 80-223-0217-1 , PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 1999. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. vyd. 1. Praha : PORTÁL Praha : s. 232 ISBN 80-7178-295-5
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.