referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Prírodovedné záujmové činnosti
Dátum pridania: 22.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 196
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 0.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 1m 0s
Pomalé čítanie: 1m 30s
 

Vedú k prehlbovaniu vedomosti o dianí v prírode, pestujú vzťah k jej ochrane. Rozvíjajú záujem o pestovateľstvo a chovateľstvo. Spontánny záujem detí o živú a neživú prírodu, citový vzťah ku všetkému živému možno využiť k formovaniu pocitu morálnej zodpovednosti za ochranu prírody.

S pribúdajúcim vekom stúpa záujem o špecializované činnosti - rybárstvo, včelárstvo, pestovateľstvo.


Okruhy prírodovedných záujmových činností


 - Pozorovanie prírodných objektov živé (rastliny, živočích) a neživé prírody (horniny, nerasty, krajinné útvary, vodné toky, skameneliny, vesmírne telesa)

 - Pestovateľské práce: práca na záhrade, úžitkové a okrasné rastliny.

 - Chovateľstvo: chov živočíchov a zvierat.

 - Činnosť zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia: enviromentálny projekt.

 - Práca z odbornou a populárno-náučnou literatúrou: atlasy, encyklopédie.

 - Vedenie prírodovednej dokumentácie: herbár.

 - Spolupráca s inštitúciami: múzea, botanické a zoologické záhrady, hvezdárne, planetáriá, stanice prírodovedcov.

 - Špecializované záujmové činnosti: rybárstvo, včelárstvo, poľovníctvo.

 

 
Zdroje: PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 2002. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektívy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 3. aktualizované vydanie Praha : PORTÁL Praha : s. 231 ISBN 80-7178-711-6
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.