referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Estera
Piatok, 12. apríla 2024
Funkcie rodiny
Dátum pridania: 06.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 598
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Rodina ako biosociálna skupina plní viaceré funkcie voči svojim členom i spoločnosti. Tieto funkcie sa navzájom úzko prelínajú a ovplyvňujú, takže je ťažké striktne oddeliť vnútro rodinné funkcie od spoločenských (Hroncová, 1996, s. 51-58). Ide najmä o tieto funkcie:
1, Biologická - reprodukčná funkcia - patrí k najdôležitejším, pretože zabezpečuje pokračovanie rodu, produktívnych síl pre spoločnosť, prejavuje sa tiež vo vzájomných erotických vzťahoch medzi manželmi, ktoré úzko súvisia s emocionálnymi.
2, Ekonomická funkcia - jej obsah sa zmenami spoločnosti mení. Spočíva v zabezpečovaní každodenného chodu domácnosti, v uspokojovaní základných biologických potrieb (bývanie, stravovanie, spánok, obliekanie, hygiena a pod.).
3, Výchovná funkcia - je rozhodujúcou, nezastupiteľnou a nenahraditeľnou funkciou. Úroveň výchovy v rodine, modely správania, uplatňovanie rolí otca a matky, ovplyvnia kvalitu osobnosti.
4, Psychohygienická a emocionálna funkcia - dáva pocit stability, bezpečnosti, citovej rovnováhy. Pri plnení tejto funkcie sú dôležité citové väzby, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, ale aj súrodencami.
5, Ochranná funkcia - spočíva v ochrane zdravia detí, v ochrane pred negatívnymi sociálnopatologickými javmi.
Základné normy pre plnenie tejto funkcie sú stanovené v Zákone o rodine.
6, Socializačná funkcia - prostredníctvom rodiny sa dieťa pripravuje na začlenenie do spoločnosti ako jej právoplatný člen.
7, Odpočinkovo - regeneračná (rekreačná) funkcia - spoločnosť od rodiny očakáva, že vytvorí prostredie, v ktorom dieťa uplatní svoje záujmy, bude ich ďalej rozvíjať v prospech individuálneho rozvoja.

Rodina plní nenahraditeľnú funkciu pri organizovaní a efektívnom využívaní voľného času detí.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Viola Tamášová : Teória a prax rodinnej edukácie SAPIENTIA, s.r.o.. Bratislava, 2006 s. 201
Podobné referáty
Funkcie rodiny 2.9741 326 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.