referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Sociálno-pedagogická pomoc v rodine
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 624
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 Sociálno-pedagogická pomoc v rodine spočíva v tom, že poukazuje na možnosti a úskalia výchovy v rôznych typoch rodín.

 1, Rodina s jedným dieťaťom :

Rozhodnutie mať jedno dieťa môže mať niekoľko príčin :
-tradícia rodiny
-zdravotné dôvody
-neschopnosť rodičov zvládnuť viac ako jedno dieťa

Tento typ rodiny vyžaduje mnoho empatie, jasné pravidlá, aby sa predchádzalo situácii nerovnováhy.

Z hľadiska výchovy sa rodičia dopúšťajú chyby, že dieťa je stredobodom pozornosti, vyvolávajú v ňom pocit, že je výnimočné.
Dieťa tak nadobúda vysoké sebavedomie, ktoré často nezodpovedá reálnemu stavu.

V širšom spoločenstve môže takéto dieťa očakávať zo strany dospelých rovnakú pozornosť, ako ju dostáva doma.

Takéto dieťa v kolektíve rado určuje pravidlá iným, je v ňom málo schopnosti pochopiť potreby iných.

 2, Rodina starších rodičov :

Môže ísť o rodinu, kde sú obaja manželia starší. Príčin, pre ktoré také rodiny vznikajú, je viacero, napr. vysoký vek pri uzatváraní manželstva.

V dôsledku veku môže byť vo výchove rodičov väčšia úzkostlivosť, slabá pružnosť, častejšia únava a menšia trpezlivosť.

Rodičia môže byť spoločensky osamotení, pretože ich vrstovníci majú často deti staršie o 5-10 rokov

U detí to vyvoláva pocit odlišnosti od ostatných, a tým aj narušenie sebavedomia, časté hádky v kolektíve rovesníkov, keď deti obraňujú svojich rodičov

 3, Rodina pracovne exponovaných rodičov :

Ide o rodinu s orientáciou na permanentné zvyšovanie kvalifikácie a s potrebou tráviť veľa času v práci. Prácu vnímajú ako osobnú potrebu, honbu za materiálom, za titulmi. Ženy sú nezávislejšie, sebavedomejšie.

Očakávajú od manželov, že sa budú starať o domácnosť, a vyniknú v profesii.

Muži očakávajú od žien, že budú dobré matky a vyniknú aj v práci.
Prvá fáza manželstva má povahu krízy a neuspokojených pracovných a rodinných potrieb.

Výchova je poznačená tvrdosťou v tom zmysle, že obaja rodičia sú príliš zaujatí svojím povolaním. Preto sa rodičia snažia v ranom detstve kompenzovať výchovu mäkkosťou.

Čo sa týka detí, v porovnaní s inými sú izolovanejšie od spolužiakov, vyrastajú vo svete dospelých.

Nevidia rodičov, čo robia, no počujú o uznaní, o profesionálnej prestíži. Učia sa vidieť, že kuchyňa nie je iba doménou žien, ale aj mužov.

Z hľadiska výchovy je potrebné podať rodičom pomoc v tom, aby pochopili, že okrem ich potrieb sú tu aj potreby detí, ktoré majú uspokojovať.

Rodičom je potrebné pripomenúť, že oni sú prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich detí.

 4, Podnikateľská rodina :

Je novodobý typ rodiny, ktorý súvisí s procesom transformácie spoločnosti. V tomto type rodiny sa kladie veľký dôraz na uspokojovanie profesijných potrieb, menší dôraz sa kladie na sociálne istoty.

Rodičom týchto rodín, chýba voľný čas.
( 85 % voľného času trávia v zamestnaní ).

Charakteristické pre túto rodinu sú zmeny vo vzťahoch vo vnútri i k širšej rodine.
Podnikatelia žijú častejšie v opakovaných rodinách.

Deti vyrastajúce v týchto rodinách rýchlejšie vnikajú do sveta dospelých.
V rodine je iná hierarchia hodnôt, viac sa preferujú materiálne hodnoty.

 5, Rodina vdovcov ( vdov ) :

Úmrtím jedného z partnerov vzniká pre celú rodinu zložitá situácia po stránke :

-emocionálnej
-ekonomickej
-spoločenskej

Deti strácajú veľmi skoro detstvo a stávajú sa dospelými. Preberajú rolu rodiča, ktorý zomrel.
Zostávajúci rodič, sa z hľadiska výchovy dopúšťa dvoch krajnosti.

V dôsledku smútku a strádania za najbližšou osobou zanedbáva deti, resp. používa príliš ochranársku výchovu, robí všetko pre dieťa, v snahe nahradiť mu oboch rodičov.

Zo sociálno-pedagogického hľadiska možno deťom pomôcť tým, že zostávajúci rodič nezabudne na ich detstvo.

 6, Rodina rozvedených rodičov :

I keď je rozvod jedinou spoločensky uznanou formou zániku manželstva, bytostne sa dotýka všetkých jej členov.

Všetci niečo, resp. niekoho strácajú partneri navzájom jeden druhého, deti jedného z rodičov, ten, kto opúšťa rodinu, stráca domoc, byt.

Najťažšie straty sú však citové. Rozvod je proces záťaže na celé roky.
Stabilita po rozvode nastupuje až 3-5 rokoch. V dôsledku právnej praxe, keď prevažná väčšina detí ostáva v starostlivosti žien, sa zhoršila ekonomická kvalita života žien a detí, ktoré prešli rozvodom.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.