referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Záškoláctvo
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 136
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 Záškoláctvo : Dieťa sa pohybuje niekde mimo rodiny a mimo školy.

V poslednom období zaznamenávajú učitelia v škole v správaní žiakov
častejšie :

-agresivitu
-násilie
-poruchy správania
-poruchy v sociálnych vzťahoch
-absencia v školskej dochádzke

Charakteristika a typológia záškoláctva :

1, Záškoláctvo ako porušenie sociálnej normy :

Za normu je považovaná povinnosť dieťaťa navštevovať školu i povinnosť rodičov vychovávať dieťa k dodržiavaniu tejto povinnosti. Ak rodičia nedodržia túto povinnosť, porušujú pravidlá školy, sociálne normy i zákon.

2, Záškoláctvo reaktívny akt :

Nepríjemnú situáciu spojenú zo školou riešia deti často únikom. Majú strach z neúspechu. Pri probléme sú osamelé, a tak únik zo školy býva impulzívny, nepremyslený.

3, Záškoláctvo ako výbuch :

Ide o dlhodobú frustráciu dieťaťa, ktorú rieši únikom zo školy. Cíti sa dlhodobo osamelé, zradené rodičmi aj učiteľmi.

4, Záškoláctvo ako zábava :

Ide o formu, ktorú používajú tínedžeri. Trávia čas s partiou, navštevujú herne, pohostinstvá parky. Neúčasť v škole zakrývajú ospravedlnenkami. Situáciu si zľahčujú postojom
„ nejako do dopadne „

5, Záškoláctvo u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia :

Vyskytuje sa u detí, ktoré žijú v chudobných, sociálne a kultúrne zaostalých rodinách, ktorých rodičia sú osobitne problémoví, s nízkym vzdelaním. Deti bývajú emočne deprimované.

Rodičia ich zneužívajú na dozeranie na mladších súrodencov i na pomoc súrodencom pri domácich úlohách alebo práce v domácnosti, ktoré mali zabezpečovať oni.

6, Záškoláctvo u celkovo problémových detí :

Ide o problémy z hľadiska disciplíny, ako je dodržiavanie spoločenského správania, konflikty so spolužiakmi, podvody, klamstvá, krutosť, voči iným. Deti majú problémy, ktoré súvisia s ich výkonom v škole, s prospechom, plnením si úloh.


7, Záškoláctvo ako reakcia na zložitú životnú situáciu :

Vyskytuje sa u detí, ktoré sa ťažie vyrovnávajú so zložitými alebo zmenenými situáciami Príčinou môžu byť aj adaptačné problémy spojené s prechodom na iný typ školy, s dochádzaním, so sociálnou izoláciou v novom prostredí.

8, Záškoláctvo ako motív prežiť niečo príjemné :

Vyskytuje sa aj u mládeže s dobrým prospechom, ale aj u tých ktorých láka zažiť niečo iné ako len plnenie školských povinností. Najčastejšie je „skryté“ záškoláctvo, keď žiaci predstierajú rôzne choroby.

9, Záškoláctvo ako individualizujúca úzkosť :

To, že dieťa nechce chodiť do školy, nadobúda patologickú formu, keď sa objavujú psychosomatické a psychické príznaky.

Keby sme chceli zovšeobecniť uvedené charakteristiky a podať jednoduchú odpoveď na otázku, čo je záškoláctvo, mohli by sme odpovedať, že záškoláctvo je :

-v širšom zmysle vyhýbanie sa školskej dochádzke, neospravedlnená absencia žiaka v škole bez ohľadu na motív a počet absencií.

-v užšom zmysle je jednou z porúch správania, ktorej základom je vážnejšie narušený vzťah dieťaťa k škole a k učeniu.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.