referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Možnosti riešenia záškoláctva
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 195
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 


Výsledky empirického výskumu poukazujú, ako jednotlivé školy, v ktorých sa najčastejšie vyskytovalo záškoláctvo, riešia tento problém:

1.dohovor triedneho učiteľa (26,8 %),
2.žiadna reakcia na neprítomnosť (18,8 %),
3.rodičia poskytli deťom ospravedlnenky (13,8 %),
4.deti sfalšujú ospravedlnenku (12,3 %),
5.pokarhanie riaditeľom školy (9,4 %),
6.pozvanie rodičov na pohovor (8,8 %),
7.znížená známka zo správania (5,8 %),
8.odporúčanie dieťaťa na pohovor do pedagogicko-psychologickej poradne (5,1 %).

Uvedené zistenia by si zaslúžili hlbšie skúmanie. Aká je účinnosť dohovoru triedneho učiteľa, či sa vplyvom neho zmenilo správanie záškolákov alebo došlo k pochopeniu, k interiorizácii presvedčenia o tom, že záškolák už nebude pokračovať v chodení poza školu.

Ak sa zmení len správanie, môže ísť iba o prechodné zlepšenie.
Vážnym faktom je, že zo strany učiteľov nebol žiaden ohlas na neprítomnosť žiakov v škole. Týmto „tichým" súhlasom učitelia dávajú najavo, že problém nemôžu riešiť.

Pritom nie že by ho nevedeli riešiť, ale nemajú na to čas a sily. Pokus vidia dopredu ako neúspešný.
Taká reakcia môže žiakov podporovať v ďalšom prehlbovaní záškoláctva. Učí ich tomu, že „podvod" takého typu v škole možno opakovať.
K podpore nežiaducich charakterových vlastností, napríklad nečestnosti, prispievajú aj rodičia, a to poskytnutím ospravedlnenky v prípade vynechania vyučovania.
Zakrývajú činy svojich detí, možno ich strach zo školy. I to je istá forma komunikovania rodičov so školou - s učiteľmi. Je prejavom rezignácie, neochoty, nedostatku času?

Aj štvrtá kategória výpovedí hovorí o tom, že deti sa učia podvádzať - falšujú ospravedlnenie. Ako je možné tomu predísť?
Prísnymi pravidlami školy (školský poriadok).

Za také činy je potrebné žiakov podľa poriadku školy i skutočne sankcionovať.

Pokarhanie riaditeľom školy môže a nemusí predchádzať problému.
Ak je súčasťou školského poriadku a tvoria ho s učiteľmi aj žiaci, môže mať svoju váhu.

Za účinný spôsob považujeme pozvanie rodičov do školy.
Túto formu využíva iba 8 % respondentov.
Ak má pozvanie formu dialógu, kde sú obe strany schopné počúvať sa, môže to byť účinná forma ako opakovaniu predísť.

Znížiť známku zo správania ako sankciu za záškoláctvo používa 5,8% respondentov. Tento postup môže zmeniť správanie žiakov, no nebude motivujúce pre ďalšie činy.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.