referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Delikvencia mládeže
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 054
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Vplyv prostredia predstavujú:

-sociálne faktory vyplývajúce z výchovného pôsobenia. Patrí
sem nekvalitné rodinné a problémové školské prostredie, ktoré
formuje správanie a postoje detí, negatívny vplyv médií
a rovesníčke vzťahy;

-kultúrne faktory ovplyvňujúce určitý systém životných hodnôt
a ich preferencia. Okrem rodiny a školy sem patrí celý systém
spoločenských inštitúcií, princípy spoločenskej morálky a ich
praktické uplatňovanie;

-politické faktory - ovplyvňujúce spoločenský život, právne
normy, ekonomické podmienky života spoločnosti i výchovný
systém.

Negatívne pôsobenie môže viesť k protiústavnej
činnosti, rasizmu, násilnej a majetkovej trestnej činnosti, najmä
pri sociálnych konfliktoch;

-právne faktory - vplývajúce na právny poriadok štátu, ale aj početné medzery v legislatíve, ktoré negatívne pôsobia na rad odvetví života. Právny poriadok je často neprehľadný a v spoločnosti narastá odpor voči právu a zákonom;

-ekonomické faktory - ku ktorým patrí trhové hospodárstvo,
ktoré prináša so sebou nové podnety na trestné prečiny:
hospodárske podvody, sprenevery, korupcia, devízové delikty
atď. Medzery v zákonoch umožňujú obohatenie jednotlivcov
a skupín na úkor spoločnosti;

-viktimologické faktory, ktoré ukazujú, že napríklad
ľahkomyseľnosť, neopatrnosť či provokácia zo strany obetí
prispieva k trestným činom
(vystatovanie sa majetkom,
agresivita, stopovanie áut a pod.).

Ďalšie teórie delikvencie mládeže:

•Biologické - sa zakladajú na predpoklade, že niektorí jednotlivci
majú predispozíciu k zločinnosti takú veľkú, že ju nemožno
nijakými normálnymi výchovnými zásahmi zvládnuť.

•Psychologické - ako dôsledok všeobecného prekračovania optimálnej hranice zaťaženia nervovej sústavy.

Sociologické - delikvenciu považujú za jeden z nevyhnutných
dôsledkov technického rozvoja a rastu civilizácie.

•Ekonomické - zdôrazňujú, že príčinou delikvencie mládeže je
nespravodlivé rozdeľovanie materiálnych statkov.

V súčasnosti sa delikvencia mládeže najčastejšie chápe ako komplexný jav, na vzniku ktorej sa viac či menej podieľajú všetky uvedené činitele pričom ich účel môže byť rôzny. /1/ s. 141-144
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.