referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Pracovnoprávne vzťahy a nároky na dávku v nezamestnanosti
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 822
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Študent, sa popri štúdiu na strednej alebo vysokej škole môže zamestnať na bežnú pracovnú zmluvu.

Takáto forma prináša nasledovné výhody :

-nárok na platené voľno
-odstupné pri výpovedi

Pre študentov je to však nevýhodná forma, najmä z pohľadu finančného. V takomto prípade musia platiť daň, všetky odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Keďže študent je počas štúdia poistenec štátu, je platenie odvodov z pracovnej zmluvy pre neho zbytočné.
Pri pracovnej zmluve sa im však vyhnúť nedá, preto je dôležité zvážiť iné formy pracovných vzťahov.

K dispozícii sú dohody :

-o vykonaní práce
-o pracovnej činnosti
-o brigádnickej práci študentov

Zamestnanie študentov :

1, pracovná zmluva ( platí daň, odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne )
2, dohoda o vykonaní práce
–odpracovať môže 350 hodín najviac za rok, na jednu dohodu,
–neplatí odvody,
–firma platí úrazové a garančné poistenie
–platí sa daň
3, Dohoda o brigádnickej práci študentov
–najviac 20 hodín týždenne
–neplatí ani zdravotné a sociálne odvody
–zamestnávateľ zaplatí úrazové a garančné poistenie
–platí sa daň
4, Dohoda o pracovnej činnosti
–najviac 10 hodín týždenne
–študent neplatí zdravotné a sociálne odvody
–firma zaplatí úrazové a garančné poistenie
–platí sa daň
5, Autorská zmluva
–občasné honoráre netreba registrovať na daňovom úrade – inak áno
–platia sa 2 % do literárneho fondu
–daň vo výške 19 % ( vypočíta zo 60 % sumy honoráru ) (1) s. 21

Aké je to stratiť prácu, dnes pozná čoraz viac občanov Slovenska. Odborníci predpovedajú rast nezamestnanosti aj v budúcnosti. Čo by teda mal človek robiť, ak sa dostane na úrad práce a je nezamestnaný.

1, Sociálna situácia občan sa rozhodne, že sa nechce po strate zamestnania evidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny :

( Týmto stráca možnosť získať finančné výhody : podporu v nezamestnanosti, ak mu vznikne nárok, platenie odvodov na zdravotné poistenie, dávky a príspevky v hmotnej núdzi )

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa evidovať nemusíte.
V tom prípade sa však stávate dobrovoľne nezamestnaným občanom a s toho vyplýva, že si musíte hradiť zdravotné poistenie sami.

2, Sociálna situácia občan sa rozhodne, že sa chce po strate zamestnania evidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny :


Podmienky a termíny :

Musí podať žiadosť do 7 dní od dátumu výpovede na ÚPSVaR meste podľa svojho trvalého pobytu.

Na evidenciu vám stačí :

-občiansky preukaz
-doklad o ukončení zamestnania, na ktorom nesmie chýbať dátum
-Nezamestnaný musí odovzdať aj zápočtový list.

Ten môže dokladovať aj dodatočne.

Po splnení týchto podmienok bude zaradení do evidencie hneď na druhý deň od rozviazania pracovného pomeru.

Nárok na dávku :

–Podporu v nezamestnanosti ( nezamestnaneckú dávku ) dostane iba v tom prípade, ak ste vy alebo váš predchádzajúci zamestnávateľ za posledné 4 roky aspoň 3 roky platili poistenie v nezamestnanosti.
Alebo
–Ak ste platili poistenie najmenej dva roky za posledné 4 roky pri zamestnaní na dobu určitú.

Výška podpory v nezamestnanosti :
-50 % denného vymeriavacieho základu dávky v nezamestnanosti v dĺžke trvania 6. mesiacov

Povinnosti uchádzača o zamestnanie :

Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac na mieste určenom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. (ÚPSVaR)

Prácu si hľadajte stále :

Ak uchádzač o zamestnanie tak neurobí, je buď ústne, alebo písomne vyzvaný príslušným úradom ( do 3 dní si musí splniť svoju povinnosť a preukázať sa, že si hľadá prácu )

Spôsoby hľadania zamestnania :

-internet
-pracovné inzeráty
-burzy informácií
-cez ponuku úradov práce
-cez personálne agentúry

Zhrnutie krokov nezamestnaného občana :

-Nezamestnaný sa nemusí evidovať ako uchádzač o zamestnanie ( zdravotné odvody si platí sám )
-V prípade evidencie mu môže byť vyplácaná dávka v nezamestnanosti 50 % denného vymeriavacieho základu
- Zaevidovať sa na úrade práce je potrebné do 7 dní od ukončenia pracovného pomeru
-Na evidenciu stačí občiansky preukaz a doklad o výpovedi ( dôležitý je dátum )
-Minimálne raz za mesiac je nezamestnaný povinný preukázať, sa na úrade práce, že si hľadá zamestnanie. (2)
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.