Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zariadenia náhradnej výchovy


Zariadenia náhradnej výchovy poskytujú výchovu a starostlivosť nahrádzajúce prirodzené rodinné prostredie deťom do osemnástich rokov veku, prípadne do skončenia prípravy na povolanie.

Do zariadenia náhradnej výchovy sa prijímajú deti na základe súdneho rozhodnutia o ústavnej alebo ochrannej výchove, na základe predbežného opatrenia alebo na požiadanie zákonných zástupcov.

Zariadenia náhradnej výchovy sa zriaďujú ako zariadenia s nepretržitou prevádzkou.

Zariadenia náhradnej výchovy sú:

a)reedukačný detský domov
b)reedukačný domov pre mládež
c)reedukačný domov pre deti a mládež

V reedukačnom domove sa môžu podľa potreby zriaďovať oddelenia:


a)so zvýšenou zdravotnou starostlivosťou
b)so zvýšenou výchovnou starostlivosťou
c)s liečebno-výchovným režimom
d)s ochranným režimom
e)pre matky s deťmi (1) s.149

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk