Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Atmosféra v rodine


Rodina
má pre dieťa a jeho vývoj veľmi dôležitý význam, najmä z hľadiska emocionálneho vývinu.

Okrem uspokojovania základných biologických potrieb vznikajú medzi rodičmi a dieťaťom sociálne kontakty, vzájomná interakcia a vo veľkej miere citové väzby.

Rodina je miestom vzniku života, poskytuje dieťaťu pocit istoty, bezpečia, zázemia a zostáva s dieťaťom a pri dieťati po jeho celý život. Od týchto hodnôt závisí, aká bude atmosféra v každej rodine.
Kopasová, D (1997, s.50) uvádza :

„Psychológia definovala základné duševné potreby dieťaťa a zhrnula ich do nasledovných šiestich bodov, ktoré oficiálne hlása svetová organizácia UNESCO.

Sú to :

1.dieťa potrebuje byť milované,
2.dieťa potrebuje byť akceptované,
3.dieťa potrebuje bezpečie,
4.dieťa potrebuje vzor dospelého,
5.dieťa sa potrebuje voľne prejavovať bez zábran a strachu, potrebuje láskavé slovo, úsmev, povzbudenie, pochvalu a odmenu, ktoré posilňujú jeho sebadôveru, životný optimizmus, vieru v ľudí, v šťastnú budúcnosť,
6.dieťa sa potrebuje všestranne rozvíjať. /1/ s. 27
Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk