referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Charakteristika trestnej činnosti detí a mládeže
Dátum pridania: 07.12.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 593
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 

Početne najvýznamnejšiu skupinu tvoria mladiství páchatelia, ktorí sa dopúšťajú:

majetkovej trestnej činnosti — predovšetkým trestného činu
-krádeže
-ublíženia na zdraví
-lúpeže
-vydierania
-výtržníctva
-obmedzovania osobnej slobody
-pohlavného zneužívania.


U trestných činov všeobecne nebezpečných sa jedná predovšetkým o trestné činy:

súvisiace s nedovolenou výrobou a držaním omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov obchodovania s týmito látkami trestné činy proti ľudskosti (keď páchatelia útočia na nejaký národ, jeho jazyk, alebo rasu či vyznanie).

U páchateľov do 15 rokov sú najfrekventovanejšie trestné či: -krádež
-poškodzovanie cudzej veci porušovanie domovej slobody.

Všeobecne sa dá povedať, že trestná činnosť detí a mládeže sa vyskytuje predovšetkým vo veľkých mestských aglomeráciách, kde vzhľadom na veľký počet obyvateľov, a tým i určitú mieru anonymity, sú vhodnejšie podmienky pre páchanie trestnej činnosti.

Na dedinách sa trestná činnosť týchto vekových kategórií vyskytuje podstatne menej.

V mnohých prípadoch trestnej činnosti detí a mládeže je charakteristické, že sa jedná o dôsledok ich nezrelosti, keď ani sami nie sú schopní náležité vysvetliť pohnútku svojho konania.

Príčina páchania trestnej činnosti mladistvých je: konzumný spôsob života túžba vyrovnať sa svojim vrstovníkom - hlavne kamarátom z bohatších rodín.

Pokiaľ ide o násilnú trestnú činnosť, tá je spravidla charakterizovaná prejavom neúcty k životu a zdraviu.

Častou motiváciou je potreba či snaha demonštrovať silu, zvýrazniť sa a imponovať u svojich vrstovníkov a získať ich uznanie, obdiv, ale vytvoriť si aj určité vodcovské postavenie v partii.

Majetková trestná činnosť :

V štruktúre trestnej činnosti za posledné roky stále dominuje majetková trestná činnosť, prevažne trestný čin krádeže, pričom narastá podiel páchateľov mladších ako 15 rokov.

Zvláštna skupina páchateľov tejto vekovej kategórie patrí cudzincom (napríklad Rumunom), ktorí posielajú svoje deti páchať prevažne vreckové krádeže. Sú to „priekupníci s detskou kriminalitou", ktorí využívajú deti do 15 rokov práve preto, že podľa zákona nie sú trestne zodpovedné.

Rasovo motivovaná trestná činnosť Typické sú tri základné formy:


1)verbálna
2)grafická
3)násilná

V praxi je však výnimkou, aby tento druh trestnej činnosti bol páchaný čisto jednou z uvedených foriem. Obyčajne rasovo motivované útoky sú kombináciou dvoch alebo všetkých troch foriem s rôznymi špecifickými znakmi.

Väčšine týchto útokov predchádzajú
:

- verbálne útoky charakteru urážlivých výrokov a nadávok ponižujúcich ľudskú dôstojnosť občanov. Intenzita slovných útokov vzrastá s počtom členov skupiny.
Prejavuje sa davový efekt.
- prejavy sympatie a podpory fašistických ideológií ide o kombináciu verbálnej a grafickej formy.

Fašistická ideológia je prezentovaná :


-užívaním fašistického pozdravu „SIEG HEIL" so zdvihnutou
rukou,
-vydávaním a rozširovaním statí, článkov a hesiel s otvorenou propagáciou myšlienok fašizmu,
-nosením, rozširovaním a iným používaním symbolov a znakov fašizmu (hákový kríž, ríšska orlica, portréty Hitlera)
-šírenie rasovej, národnostnej a náboženskej neznášanlivosti - tlačou, obrazovými a zvukovými nosičmi. /1/ s. 155-157 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.