referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Hendikepované dieťa
Dátum pridania: 07.12.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 434
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

Špeciálna pedagogikastručne charakterizovaná ako veda o postihnutých alebo handicapovaných, podáva komplexné poznatky o všetkých problémoch týkajúcich sa tejto časti populácie.

(Základy špeciálnej pedagogiky by mal absolvovať každý študent učiteľského štúdia.)

V kapitole uvádzame najzákladnejšie poznatky, ktoré sa týkajú najmä rozdelenia jednotlivých postihnutí, ktoré sa vyskytujú už pri narodení dieťaťa, prípadne v jeho ranom detstve, a ktoré ovplyvňujú celkový vývin dieťaťa a majú vplyv na jeho rodinné prostredie.

Pedagogická encyklopédia Slovenska (1984) definuje jednotlivca s postihnutím ako jednotlivca s viac alebo menej trvalým telesným, sluchovým, zrakovým, rozumovým, rečovým alebo sociálnym defektom, prípadne ochorením.

V poslednom období sa začínajú používať termíny :

-osoby so špeciálnymi potrebami - čo predstavujú relatívne heterogénnu skupinu osôb, ktoré sa z nejakých príčin výrazne odlišujú od intaktnej populácie,
-osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť-osoby, ktoré z dôvodu somatického, zmyslového, mentálneho postihnutia alebo rečovej chyby či psychosociálneho narušenia, viacnásobného postihnutia, vyžadujú špeciálne zaobchádzanie, právnu a morálnu ochranu a pomoc iných ľudí.

Podľa Š. Vašeka, et al. (1994, s. 28) postihnutie (handicap) sa môže vyskytovať v oblasti:

-somatickejgenetické a vrodené zdravotné nedostatky (chronická choroba, zdravotné oslabenie), rôzne vrodené deformity (deformované alebo chýbajúce končatiny), detská mozgová obrna a pod.;
-senzorikyporuchy alebo nedostatky zraku (slepota, slabozrakosť, tupozrakosť a pod.);
-sluchu - (hluchota, nedoslýchavosť, zvyšky sluchu a pod.);
-komunikácie (organicky podmienené poruchy hovorenej a písanej reči);
-mentálnych funkcií - mentálna retardácia nízkeho, stredného a ťažkého stupňa; mentálna retardácia kombinovaná s iným postihnutím (viacnásobne postihnutý);
-psychosociálnej — (psychopatia, sociopatia, poruchy správania).
Pojmy používané na označenia jednotlivca so zdravotným postihnutím (porucha, obmedzenie, handicap, postihnutý, defektný, invalidný) sú rezortne podmienené a to nasledovne:

-školstvo - postihnutý
-oblasť sociálneho zabezpečenia - invalidný jedinec
-zdravotníctvo - defektný, zdravotne postihnutý jedinec
-pracovno-právne normy ťažko zdravotne postihnutý a so zmenenou pracovnou schopnosťou.

V súčasnosti vďaka pokročilým výskumným a diagnostickým metódam (v medicíne, psychológii, špeciálnej pedagogike) je možné pomerne zavčasu diagnostikovať poruchu a tým aj rodičov upozorniť na možné problémy v oblasti vývoja, starostlivosti a následnej socializácii dieťaťa. /1/ s. 158-159

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.